Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136,
  • ЕИК: 121100421
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

Горещи мобилни телефони за бенефициенти по ПРСР.

Дирекция „Договориране”
0884 362 285; 0889 502 487;
Дирекция „Оторизация”
0889 922 624; 0889 502 906
Сигнали за пожари в земеделски площи

pojari@dfz.bg

Министерство на земеделието

Над 180 000 лева изплати ДФ „Земеделие” по програма „Рибарство”

    Два проекта от Оперативна програма „Рибарство” (ОПРСР) по мерки 1.1 „Публична помощ за постоянно прекратяване на риболовни дейности” и 2.1 „Производствени инвестиции в аквакултурата” получиха субсидия на обща стойност 184 614 лв.
    Премията по Мярка 1.1 е шестата изплатена за годината, тя е предназначена за нарязване на риболовен кораб за скрап. Бенефициент е ЕТ „Лотос-Валери Жечев” от  Варна, а корабът  е „Вн 7904”. Моторният катер – на възраст 36 години, е извършвал стопански риболов в българската част на акваторията на Черно море . Той е с дължина от 12.61 м. и тонаж 8.48 бруто тона, оборудван е с риболовни уреди – пелагични тралове и плаващи парагади. Бенефициентът е сключил договор за покупко-продажба на кораба за скрап с лицензирана компания за търговия с отпадъци от черни и цветни метали. Безвъзмездната финансова помощ за нарязване на риболовния кораб е в размер на 70 111 лева.
     Мярка 1.1 има компенсаторен характер и се финансира от Европейския фонд за рибарство (ЕФР). Безвъзмездната помощ е до 100 % от размера на изчислените разходи. От тях 85% са европейски средства и 15% - национално доплащане от държавния бюджет. Нарязването на „Вн 7904” отговаря на приоритетите, заложени в „План за приспособяване на риболовното усилие” и „Национална схема за изваждане от експлоатация на риболовните кораби”.
     Вторият финансиран проект е по мярка 2.1 „Производствени инвестиции в аквакултурата”. Бенефициентът „ЕКО ТУР 2006” ООД от Кърджали получи авансово плащане в размер на 114 503 лева за изграждането на водоем за интензивно отглеждане на дъгова пъстърва в садкова инсталация, както и за екстензивно отглеждане на шаран и растителноядни риби. Общата стойност на инвестицията е 954 192 лв. Одобрената безвъзмездна финансова помощ по проекта е в размер на 572 515 лв., което представлява 60% от стойността на одобрените инвестиционни разходи.
     Аквакултурната ферма ще бъде изградена в землището на с. Кремен, община Кирково, област Кърджали върху имот, който е собственост на кандидата. Производственият капацитет на фермата е за производство на 44.25 т. дъгова пъстърва, 0.834 т. шаран, 0.360 т. толстолоб и 0.040 т. бял амур на година.
 
           
        7 декември 2011 г.                              ДФ „Земеделие” –

                                                         Разплащателна агенция

 
July
Su Mo Tu We Th Fr Sa
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
29 юли 2022 г.
Приключва прием на заявления по Помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция