Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136,
  • ЕИК: 121100421
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

Горещи мобилни телефони за бенефициенти по ПРСР.

Дирекция „Договориране”
0884 362 285; 0889 502 487;
Дирекция „Оторизация”
0889 922 624; 0889 502 906
Сигнали за пожари в земеделски площи

pojari@dfz.bg

Министерство на земеделието

ДФ “Земеделие” одобри схема за кредитиране на бенефициенти по Национална програма “Пчеларство”

         Управителният съвет на фонда прие схемата за кредитиране, която ще се прилага от началната дата за прием на заявления за подпомагане по Национална програма «Пчеларство» (НПП) за 2012г. Точната дата на прием предстои да бъде определена със заповед. Прилагането на схемата ще позволи на бенефициентите по НПП да получат необходимия финансов ресурс за осъществяване на одобрените им проекти по Мярка Д: закупуване на нови кошери, голи роеве, отводки и пчелни майки.
 
Основните условия и параметри на схемата за кредитиране са следните:
·               ♦ Кредитите ще се отпускат пряко от ДФ „Земеделие” при лихвен процентот 6.0 % на годишна база;
·               ♦ Кандидатите за кредит трябва да имат одобрени проекти и сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка Д от НПП;
·               ♦ Максималният размер на кредита ще бъде до 75% от стойността на одобрените разходи по проекта по Мярка Д от НПП;
·               ♦ Изисква се собствено участие от минимум 25 %, което се доказва при кандидатстването за кредит;
·               ♦ Погасяването на кредита, дължимите лихви и таксата за обслужване се извършава еднократно чрез прихващане от одобрената за изплащане безвъзмездна финансова помощ по Мярка Д от НПП;
·               ♦ За гарантиране погасяването на кредита ще се изисква съгласие за директен дебит по банковата сметка на кредитополучателя и издаване на запис на заповед – авалиран от трето лице – в полза на ДФЗ;
·               ♦ Кандидатстването за кредит ще става с подаване на заявление в Областната дирекция на ДФЗ по постоянен адрес на физическото лице и по адрес на регистрация на юридическото лице, след одобрение и сключване на договор за безвъзмездна финансова помощ по НПП.

 
 
     8 декември 2011 г.                                  ДФ „Земеделие” –
                                                         Разплащателна агенция

 

 
June
Su Mo Tu We Th Fr Sa
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2