Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136,
  • ЕИК: 121100421
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

Горещи мобилни телефони за бенефициенти по ПРСР.

Дирекция „Договориране”
0884 362 285; 0889 502 487;
Дирекция „Оторизация”
0889 922 624; 0889 502 906
Сигнали за пожари в земеделски площи

pojari@dfz.bg

Министерство на земеделието

Започна прием на заявления по схемата „Изкореняване на винени лозя”

     Лозарите и винопроизводителите, които заявиха желание да участват в схемата „Изкореняване на винени лозя” и получиха уведомителни писма от Разплащателната агенция, могат да подават заявления за подпомагане до 1 февруари в Централно управление на фонд «Земеделие».

     Европейската комисия определи за България бюджет в размер на 321 903 евро , който да се прилага през лозарската 2010 – 2011 г. Мярката има за цел да приспособи условията за отглеждане на лозя в страната към изискванията, прилагани в рамките на общността.
     До 15 март 2011г. кандидатите по тази програма ще бъдат поканени да подпишат договор с ДФ „Земеделие”. Премията за изкореняване се предоставя за плододаващи лозови масиви, които са регистрирани по Закона за виното и спиртните напитки (ЗВСН) като лозарско стопанство. Тя ще се изплаща еднократно за одобрена площ на база среден добив (в хектолитри) на стопанство за предходните три години.
     От 16 август до 15 септември миналата година в Разплащателната агенция се извърши предварителен прием на документи по схема „Изкореняване на винени лозя”. Кандидатстването имаше за цел да даде ориентир както за броя на желаещите да се включат в схемата, така и за изготвянето на разчети за размера на необходимия проектобюджет по нея.
     Изискванията бяха свързани с размера на стопанството, което не можеше да е по-малко от 0,1 ха, както и с количеството плододаване от лозовия масив, декларирани пред Изпълнителната агенция по лозата и виното за последните три години.
     Лозовите насаждения, за които ще се изплаща премията, трябва да са поддържани добре през последните три години, като ползвателите й имат задължение в следващия тригодишен период да спазват изискванията за добро земеделско и екологично състояние на земеделската земя.
 
     14  януари  2011 г.                         ДФ „Земеделие” –
                                                       Разплащателна агенция
 
June
Su Mo Tu We Th Fr Sa
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2