Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136,
  • ЕИК: 121100421
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

Горещи мобилни телефони за бенефициенти по ПРСР.

Дирекция „Договориране”
0884 362 285; 0889 502 487;
Дирекция „Оторизация”
0889 922 624; 0889 502 906
Сигнали за пожари в земеделски площи

pojari@dfz.bg

Министерство на земеделието

Програмите за развитие на селските райони и сектор „Рибарство” се управляват с най-модерната ИТ система в българската администрация

    Във връзка с няколко публикации за резултатите от граждански мониторинг върху системата за публична информация на евросредствата ИСУН на Институт „Отворено общество” и Института за развитие на публичната среда, се налага да направим няколко важни уточнения. Публикациите, интерпретиращи тези резултати, казват, че „в момента единственият начин да се разбере за какво се харчат държавните пари е изпълнението на бюджета. Цифрите обаче са общи, липсват конкретните проекти, както и движението по тях, каквато информация предоставя ИСУН.” И още: „В системата има данни за 7-те оперативни програми, които се финансират със средства от структурните и от кохезионния фонд на ЕС. Но не така стоят нещата с Програмата за развитие на селските райони и програмата „Рибарство и аквакултури”, управлявани от Фонд „Земеделие", посочи Антоанета Цонева от Института за развитие на публичната среда.”
    Фактите са абсолютно различни:
    Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) и Оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство ” (ОПРСР) се администрират и контролират чрез Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК), която е сред най-модерните и комплексни ИТ системи, използвани в българската администрация. ДФ „Земеделие” (ДФЗ) е една от малкото държавни структури, сертифицирани по ИСО 27000. ИТ инфраструктурата в Разплащателната агенция е на европейско равнище, а създадената информационна система предоставя изключително високи нива на контрол, проследяемост и възможности за обобщаване на статистическа информация за всички нейни бенефициенти. Възможностите за проследяване на обработката на проекти в реално време бяха въведени от фонда още през 2010 г. В момента системата за предоставяне на онлайн информация обхваща всички бенефициенти по схемите за директните плащания и по ПРСР 2007-2013.
 
    От края на юли 2010 г., въз основа на споразумениемежду фонда и Министерски съвет (МС), ежедневно се прехвърля информация между Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС (ИСУН) на МС, Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК) на ДФЗ по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) и Системата за наблюдение на проекти по Оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство” (Акстър-Попай) на ИАРА.
   Целта на обмена на данни е да предостави информация за всички регистрирани юридически лица; проектите и дейностите, за които те са кандидатствали, за всички сключени договори с тях, както и за всяка промяна в обстоятелствата. Данните, предоставяни от ДФЗ, отговарят на структурата на поддържаната в ИСУН информация.
   Изградената в ДФ „Земеделие” Географска информационна система в рамките на ИСАК е първата и най-мащабна уеб базирана система за достъп и редакция на географски данни в рамките на администрацията на България. В нея ежегодно се въвеждат данни за над 800 000 земеделски парцели на над 100 000 бенефициенти.
 
 
    18 ноември 2011 г.                              ДФ „Земеделие” –
                                                          Разплащателна агенция
 
July
Su Mo Tu We Th Fr Sa
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
29 юли 2022 г.
Приключва прием на заявления по Помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция