Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136,
  • ЕИК: 121100421
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

Горещи мобилни телефони за бенефициенти по ПРСР.

Дирекция „Договориране”
0884 362 285; 0889 502 487;
Дирекция „Оторизация”
0889 922 624; 0889 502 906

Министерство на земеделието

ДФ „Земеделие” подписа нови 34 договора за над 12.2 млн. лева по Програмата за развитие на селските райони

    По мярка 121 – „Модернизиране на земеделските стопанства”, са одобрени 19 договора общо за 7 044 293,20 лева, а по мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности” субсидията е за 15 договора на обща стойност 5 245 790,72 лв.
 
   Субсидиите по мярка 121 ще бъдат използвани за създаване на трайни насаждения и закупуване на специализирана техника за преминаване към биологично производство, реконструкция на отоплителни инсталации на оранжериен блок, водоспестяващи технологии (капково напояване), биологично отглеждане на пчели, както и за достигане на минимални стандарти за хуманно отношение при отглеждане на кокошки-носачки.
 
   Със средствата по мярка 311 ще бъдат изградени къщи за гости, фотоволтаици, както и интегриран селски развлекателен център с туристически атракции.
 
   В петък, 24.06.2011, на Експертната комисия за осигуряване на прозрачност (ЕКОП) ще бъдат докладвани и предложени за одобрение 25 заявления за подпомагане по мерки 313 „Насърчаване на туристическите дейности”, 321 „Основни услуги за икономиката и населението в селските райони” и 322 „Обновяване и развитие на населените места”.
 
   Проектите са за изграждане или обновяване на туристическа инфраструктура, съоръжения или атракции за посетителите – туристически и колоездачни пътеки, информационни пунктове и табла, пътепоказатели за туристическите места и маршрути, заслони. Има и инвестиционни предложения за центрове за експониране на местното природно и културно наследство; изграждане на малки по размер атракции на открито и закрито; неголеми центрове за изкуство и занаяти, както и на места за временни изложения с туристическа цел.
 
       21 юни 2011 г.                      Държавен фонд „Земеделие”-
                                                       Разплащателна агенция
 
От 1 януари 2023 г. до днес по ПРСР 2014-2020 (без мерките, администрирани от директни плащания) са изплатени:

88 343 379 лв

May
Su Mo Tu We Th Fr Sa
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3