Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136,
  • ЕИК: 121100421
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

Горещи мобилни телефони за бенефициенти по ПРСР.

Дирекция „Договориране”
0884 362 285; 0889 502 487;
Дирекция „Оторизация”
0889 922 624; 0889 502 906

Министерство на земеделието

Фонд „Земеделие” обяви прием на документи по схемата за частното складиране на свинско месо

     От 1 февруари 2011 г. влиза в сила Регламент (ЕС) № 68/2011 на Комисията от 28 януари 2011 година за предварително определяне на размера на помощта за частно складиране на свинско месо. Въз основа на него Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция, ще прилага интервенционна схема за частно складиране на свинско месо.  
    За финансовото подпомагане по тази схема могат да кандидатстват физически или юридически лица, които са регистрирани по ДДС на територията на Европейския съюз (ЕС). Кандидатите трябва да разполагат с подходящ склад на територията на България, който да има хладилен капацитет, съоръжения и оборудване, позволяващи продължително съхранение на месо. Изисква се заявеното за складиране месо да е собственост на кандидата, да произлиза от животни, отглеждани на територията на ЕС най-малко два месеца преди деня на клане и заклани не повече от десет дни преди датата, на която продуктите са поставени на склад.
    Всяко заявление следва да се отнася само за една от категориите продукти, изброени в Приложението на Регламент (ЕС) № 68/2011 и за минимално количество от 10 тона за обезкостено месо и 15 тона за други продукти. Периодът на складиране може да бъде 90, 120 или 150 дни. Схемата се прилага само за прясно или охладено месо от свине, което не е постъпвало в склад. Размерът на интервенционното подпомагане за периода на складиране се определя в Регламент (ЕС) № 68/2011 на Комисията от 28 януари 2011 г., съобразно категорията на продукта.
    Всяко заявление на кандидатстване трябва да бъде придружено от валидна банкова или касова гаранция, равняваща се на 20% от сумата на помощта, за която се кандидатства.
    В случай, че кандидатът участва за първи път по схемите за финансиране на ДФЗ - РА, подава общо заявление за регистрация по образец, с което получава УРН от Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК).
До няколко дни всички необходими формуляри за кандидатстване ще бъдат на разположение на официалната страница на ДФ „Земеделие”
https://www.dfz.bg/bg/selskostopanski-pazarni-mehanizmi/meso-i-pchelarstvo/,  както и във всички областни дирекции на институцията. Документи по схемата ще се приемат само в Централно управление на фонд „Земеделие”.
 
 
 
2 февруари 2011 г.                             ДФ „Земеделие” –

                                                  Разплащателна агенция

 
August
Su Mo Tu We Th Fr Sa
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3