Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136,
  • ЕИК: 121100421
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

Горещи мобилни телефони за бенефициенти по ПРСР.

Дирекция „Договориране”
0884 362 285; 0889 502 487;
Дирекция „Оторизация”
0889 922 624; 0889 502 906
Сигнали за пожари в земеделски площи

pojari@dfz.bg

Министерство на земеделието

Фонд „Земеделие” изплати над 385 хил. лева на два проекта по програма „Рибарство”    Разплащателната агенция плати авансово 284 938 лв. по Мярка 2.6 „Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура” от Оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство” (ОПРСР). Инвестиционното предложение е за изграждане на цех за преработка на риба и хладилен склад за риба и рибни продукти в Бургас. Крайният срок за изпълнението му е 3 юни 2013 г., а размерът на одобрената финансова помощ е 970 000 лв.
    Мярка 2.6 е инвестиционна и се финансира от Европейския фонд за „Рибарство” (ЕФР). Субсидията е до 60% от целия размер на одобрената инвестиция, от които 75% са европейски средства и 25% доплащане от държавния бюджет.
    Вторият проект е по мярка 1.1 „Публична помощ за постоянно прекратяване на риболовни дейности” от ОПРСР. Той е за нарязване на риболовен кораб за скрап. Размерът на изчислената премия възлиза на 100 940 лв.
    Мярката е с компенсаторен характер и се финансира от ЕФР и националния бюджет в съотношение 85% към 15%. Безвъзмездната помощ покрива до 100% от целия размер на одобрената инвестиция.
 
 
10 декември 2012 г.                                           ДФ „Земеделие” –

                                                                      Разплащателна агенция

 
July
Su Mo Tu We Th Fr Sa
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
29 юли 2022 г.
Приключва прием на заявления по Помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция