Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136,
  • ЕИК: 121100421
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

Горещи мобилни телефони за бенефициенти по ПРСР.

Дирекция „Договориране”
0884 362 285; 0889 502 487;
Дирекция „Оторизация”
0889 922 624; 0889 502 906
Сигнали за пожари в земеделски площи

pojari@dfz.bg

Министерство на земеделието

Фонд „Земеделие” плати над 400 хил. лева на два проекта по програма „Рибарство”   Първият проект е по мярка 1.1 „Публична помощ за постоянно прекратяване на риболовни дейности” от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” (ОПРСР). Субсидията в размер на 138 650 лв. е за нарязване на кораба „Тангра” на скрап. Фирмата има сключен договор с лицензирана компания за търговия с отпадъци от черни и цветни метали. През 2011 г. бенефициентът получи помощ и за нарязването на друг свой плавателен съд.
   Мярка 1.1 има компенсаторен характер и се финансира от Европейския фонд за „Рибарство” (ЕФР) и националния бюджет в съотношение 85% към 15%. Безвъзмездната помощ покрива до 100% от одобрената премия.
   Държавен фонд „Земеделие” изплати и 264 000 лв. междинна сума по договор за изграждане на рибовъдна ферма за отглеждане на пъстървови видове. Проектът е в близост до р. Тунджа и се финансира по мярка 2.1. „Производствени инвестиции в аквакултурата”. Инвестицията включва създаването на четири маточни басейна и басейн за спортен риболов. Крайният срок за изпълнение е 30 април 2013 г. Общата стойност на договора е 1 766 695 лв.
   Мярка 2.1 е инвестиционна и се финансирана от ЕФР. Субсидията покрива  до 60% от одобрените разходи. 75% от средствата са европейски, а 25%  от националния бюджет.
 
22 октомври  2012 г.                          ДФ „Земеделие” –
                                                         Разплащателна агенция
 
July
Su Mo Tu We Th Fr Sa
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
29 юли 2022 г.
Приключва прием на заявления по Помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция