Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136,
  • ЕИК: 121100421
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

Горещи мобилни телефони за бенефициенти по ПРСР.

Дирекция „Договориране”
0884 362 285; 0889 502 487;
Дирекция „Оторизация”
0889 922 624; 0889 502 906
Сигнали за пожари в земеделски площи

pojari@dfz.bg

Министерство на земеделието

Собственици на кораби получиха 474 850 лв. за прекратяване на риболовни дейности   Бенефициентите ще използват средствата за нарязване на риболовни кораби на скрап. Едната фирма получи 301 028 лв. Корабът „Димчо Карагьозов” е извършвал стопански риболов в българската част на акваторията на Черно море. Фирмата има сключен договор за покупко-продажба на отпадъците с лицензирана компания за търговия с отпадъци от черни и цветни метали. Другият бенефициент – собственик на риболовния кораб „Афала”, с дължина 18 м. и бруто тегло от 39 тона, получи 173 822 лв. 
   Мярка 1.1 има компенсаторен характер и се финансира от Европейския фонд за „Рибарство” (ЕФР) и националния бюджет в съотношение 85% към 15%. Безвъзмездната помощ покрива до 100% от размера на одобрената инвестиция.
   Държавен фонд „Земеделие” изплати и 46 548 лв. на община Приморско. Средствата са за изграждане на капацитет на местна инициативна рибарска група (МИРГ) Приморско-Созопол -Царево. Субсидията по мярка 4.1 „Развитие на рибарските области” покрива разходите за изграждане на стратегии за развитие, организиране на семинари, кампании, срещи, кръгли маси и други. Финансирането покрива до 100% от изчислените премии, като 75% от помощта е от ЕФР, а 25% – национално доплащане от държавния бюджет.
 
5 октомври 2012 г.                          ДФ „Земеделие” –
                                                         Разплащателна агенция
 
June
Su Mo Tu We Th Fr Sa
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2