Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136,
  • ЕИК: 121100421
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

Горещи мобилни телефони за бенефициенти по ПРСР.

Дирекция „Договориране”
0884 362 285; 0889 502 487;
Дирекция „Оторизация”
0889 922 624; 0889 502 906

Министерство на земеделието

Два проекта по ОП „Рибарство”получиха над 1.3 милиона лева

    Проектите са по мерки 2.6 „Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура” и 2.1 „Производствени инвестиции в аквакултурата”. 
    Фонд „Земеделие” изплати безвъзмездна финансова помощ в размер на 302 823 лв. на фирма „Мичик” ООД от град Варна. Това е първият реализиран проект по мярка 2.6 за разширяване и модернизация на рибопреработвателно предприятие. Бенифициентът е извършил модернизация на предприятие в село Слънчево, обл. Варна, чрез изграждане и оборудване на нова хладилна база купуване на специализирана транспортна техника.
    Бенефициент по другия проект е фирма „Бул Аква Фиш” ООД от с. Прилеп, общ. Добрич. Той е получил междинно плащане в размер на 1 033 270 лв. за изграждането на рециркулационна система за суперинтензивно отглеждане на бяла риба (сулка). Общата стойност на проекта е 3 140 654 лв., като одобрената безвъзмездна финансова помощ е в размер на 1 884 392 лв., или 60% от стойността на одобрените инвестиционни разходи. Проектът трябва да бъде реализиран до началото юли 2012.
 
 
 
 
    25 януари 2012 г.                               ДФ „Земеделие” –

                                                         Разплащателна агенция

 
August
Su Mo Tu We Th Fr Sa
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3