Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136,
  • ЕИК: 121100421
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

Горещи мобилни телефони за бенефициенти по ПРСР.

Дирекция „Договориране”
0884 362 285; 0889 502 487;
Дирекция „Оторизация”
0889 922 624; 0889 502 906
Сигнали за пожари в земеделски площи

pojari@dfz.bg

Министерство на земеделието

Фонд „Земеделие” отново ще кредитира инвестиции по Националната програма по пчеларство 

         За втора година одобрените кандидати по Националната програма по пчеларство за тригодишния период 2011-2013 г. (НПП) ще имат възможност да финансират проектите си с кредит от ДФ „Земеделие”. Към обхвата на кредитираните дейности вече е добавена и мярка В, сектор 2 „Разходи за препарати в борбата срещу вароатозата”.
Облекчените условия на схемата ще позволят на бенефициентите по НПП да получат предварително необходимия финансов ресурс за реализиране на инвестициите си по мерки В и D – купуване на нови кошери, голи роеве, отводки, пчелни майки и препарати за борба срещу вароатозата.
След първия прием по схемата фонд „Земеделие” финансира 141 кредита на обща стойност 932 889 лева. Очаква се през новия прием кандидатите и финансовият ресурс да нараснат.
Основните условия и параметри на схемата за кредитиране са:
·                    Кредитите ще се отпускат пряко от ДФ „Земеделие” при лихвен процент от 6.0 %на годишна база;
·                    Кандидатите за кредит трябва да имат одобрени проекти и сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мерки В и D от НПП;
·                    Максималният размер на кредита ще бъде до 75 % от одобрените разходи по проекта по мерки В и D от НПП;
·                    Изисква се собствено участие от минимум 25 %, което трябва да бъде доказано при кандидатстването за кредит;
·                    Погасяването на кредита и дължимите лихви и такса за обслужване се осъществява еднократно чрез прихващане от одобрената за изплащане безвъзмездна финансова помощ по мерки В и D от НПП;
·                    За гарантиране погасяването на кредита ще бъдат изискани съгласие за директен дебит по банковата сметка на кредитополучателя и издаване на запис на заповед,авалиран от трето лице, в полза на ДФЗ;
·                    Кандидатстването за кредит ще се осъществява с подаване на заявление в областните дирекции на ДФ „Земеделие” по постоянен адрес на физическото лице и по адрес на регистрация на юридическото лице, след одобрение и сключване на договор за безвъзмездна финансова помощ по НПП.
 
Пълната информация за кандидатстване по схемата за кредитиране е публикувана на адрес:
 
 
28 ноември 2012 г.                                ДФ „Земеделие” –
                                                                   Разплащателна агенция
 
June
Su Mo Tu We Th Fr Sa
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2