Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136,
  • ЕИК: 121100421
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

Горещи мобилни телефони за бенефициенти по ПРСР.

Дирекция „Договориране”
0884 362 285; 0889 502 487;
Дирекция „Оторизация”
0889 922 624; 0889 502 906

Министерство на земеделието

Бенефициентите по ПРСР трябва да съгласуват с ДФ „Земеделие” промените в договорите    За да улесни бенефициентите, сключили договори за безвъзмездна финансова помощ по ПРСР, ДФ „Земеделие” разработи и публикува подробни указания за случаите, в които е необходимо сключването на анекс към договора за финансова помощ.
    За всяка промяна в обстоятелствата, която е от значение за изпълнението на договора, бенефициентите подават мотивирано искане за промяна на договора, в което ясно се описва исканата промяна и се обосновава необходимостта от нея. ДФ „Земеделие” разглежда искането и в случай, че същото не влияе на дефинираните в приложимата нормативна уредба елементи, одобрява промяната и сключва анекс към договора с ползвателя на финансовата помощ.
    Подробните изисквания можете да прочетете тук: https://www.prsr.bg/documents/Документи/2/0/index.html
 
 
8 февруари 2012 г.                      ДФ „Земеделие” –
                                                         Разплащателна агенция
 
August
Su Mo Tu We Th Fr Sa
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3