Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136,
  • ЕИК: 121100421
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

Горещи мобилни телефони за бенефициенти по ПРСР.

Дирекция „Договориране”
0884 362 285; 0889 502 487;
Дирекция „Оторизация”
0889 922 624; 0889 502 906
Сигнали за пожари в земеделски площи

pojari@dfz.bg

Министерство на земеделието

Рекорден брой участници по схемата „Училищен плод” за учебната 2012/2013

    Вследствие на прием на заявления за одобрение на заявител по схемата, приключил на 20 септември 2012 год. се потвърди прогнозата за изключителен интерес към мярката от страна на учебни заведения, фирми и общини на територията на Република България.
    Общият брой на учебните заведения, които са заявени за участие през 2012/2013 учебна година е 1 383 бр., а регистрираните бенефициенти са 405 бр. със следната структура:
 

    Засиленият интерес към схемата се дължи на проведената активна информационна кампания от страна на ДФ”Земеделие” чрез активната комуникация с потенциалните бенефициенти, както и на информационните форуми за популяризиране на схема „Училищен плод” в гр. Велико Търново и гр. Пловдив и на създаването и стартирането на електронната страница на схемата с адрес: http://schoolfruit.dfz.bg/.
    Броят на децата, включени в схемата за 2012/2013 учебна година е 179 126 деца, което представлява 47% разширяване на обхвата сред целевата група в сравнение с 2011/2012 учебна година:
 
 

 
 
    Запазва се тенденцията за непрекъснато увеличаване на обхванатите деца, като общия брой на целевата група за Република България е 320 064 деца. През настоящата учебна година се очаква 56 % от децата на възраст 6-10 години да консумират плодове и зеленчуци.
 
 
 
 
8 октомври 2012 г.                          ДФ „Земеделие” –
                                                         Разплащателна агенция

 

 
June
Su Mo Tu We Th Fr Sa
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2