Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

Горещи мобилни телефони за бенефициенти по ПРСР.

Дирекция „Договориране”
0884 362 285; 0889 502 487;
Дирекция „Оторизация”
0889 922 624; 0889 502 906
Сигнали за измами и корупционни практики

0700-106-16

(на цената на един градски разговор)

signali@dfz.bg

Сигнали за пожари в земеделски площи

pojari@dfz.bg

Министерство на земеделието, храните и горите

Архив на новините за 2013 г. - Мирослав Николов е новият изпълнителен директор на ДФ „Земеделие“ - РА

small small small small small small small

 

На 7.11.2013 г. на извънредно заседание Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция /ДФЗ-РА/ назначи Мирослав Николов за изпълнителен директор и Младен Тимчев, Николай Дачев, Атидже Алиева-Вели и Виолета Александрова за зам.- изпълнителни директори.
Мирослав Николов е роден на 23 май 1974 г. Дипломира се във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” със специалност „Право”. Започва професионалната си кариера като юрисконсулт в Държавен фонд „Земеделие”, като част от юридическия екип, работил по програма САПАРД и Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г.
През 2009 г. е назначен за главен юрисконсулт. Участва в редица междуведомствени работни групи в сектора на земеделието, както и в процедурите по надграждане и одобрение на Интегрираната система за администриране и контрол /ИСАК/, определяна като една от най-модерната и комплексна ИТ-система, използвана в българската администрация.
През 2010 г. е назначен за началник сектор „Обществени поръчки” в правния отдел на ДФ „Земеделие”, а от лятото на 2011 г. става Главен секретар на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури – Управляващ орган на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” / 2007-2013/ към Министерството на земеделието и храните.
Младен Тимчев е роден на 3 ноември 1974 г. Дипломира се в УНСС със специалност „Икономическа социология”, а в последствие придобива и Магистърска степен – „Финанси“ в ЮЗУ Благоевград.
През 1996 г. започва работа в българското представителство на Холандския концерт „Акзо Нобел”. От 2004 г. до момента е заместник-кмет на община Сандански, с ресор „Финансово-счетоводна дейност и икономическо развитие“, ръководител на проекти, финансирани по ФАР и по ОП „Регионално развитие”.
Николай Дачев е роден на 17 септември 1969 г. Има две магистърски степени по специалностите „Счетоводство и контрол” в СА „Д.А. Ценов” гр. Свищов и „Мениджмънт” във ВТУ „Св. св. Кирил и Методи”.
От 1996 г. до 2006 г. работи в ДСК и ДЗИ, а в периода от 2006 г. до 2009 г. – в печатницата на БНБ.
Атидже Алиева-Вели е родена в град Девин на 18 септември 1981 г. Завършва СУ „Климент Охридски” през 2004 г.
Кариерата й започва в „Данон Сердика”, като от 2006 г. до 2007 г. заема поста зам.-ръководител на лабораториите на компанията. В началото на 2007 г. е назначена в ДФЗ като експерт в сектор „Мляко”.
За времето от 2007 г. до 2011 г. последователно заема длъжностите старши експерт, главен експерт и началник на сектор „Мляко”. От юни 2011 г. е началник сектор „Методология и контрол”, а от август 2012 г. оглавява отдела и отговаря за напредъка по прилагане на мерките от Програмата за развитие на селските райони.
Виолета Александрова е родена на 28 август 1977 г. в гр. Русе. Завършила е УНСС със специалност „Статистика и иконометрия”. През 2000 г. започва кариерата си в Националния статистически институт като експерт, отговарящ за координацията на проекти по Националната програма ФАР и хармонизиране на българското законодателство в областта на статистиката.
През 2006 г. постъпва на работа в Министерство на регионалното развитие като началник на отдел Югозападен район за планиране в Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”.
В края на 2008 г. започва работа като началник отдел „Сертифициращ орган по Оперативна програма за развитие на сектор ”Рибарство” в Държавен фонд „Земеделие”. От лятото на 2011 г. е зам.-изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури.
Управителният съвет прие подадените по-рано днес оставки на досегашното ръководство на ДФЗ.
December
Su Mo Tu We Th Fr Sa
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
15 декември 2021 г.
Приключва прием на заявления за авансово плащане по сключени договори по мярка "Преструктуриране и конверсия на лозя" от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019-2023 г.