Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

Горещи мобилни телефони за бенефициенти по ПРСР.

Дирекция „Договориране”
0884 362 285; 0889 502 487;
Дирекция „Оторизация”
0889 922 624; 0889 502 906
Сигнали за измами и корупционни практики

0700-106-16

(на цената на един градски разговор)

signali@dfz.bg

Сигнали за пожари в земеделски площи

pojari@dfz.bg

Министерство на земеделието, храните и горите

ПРСР подпомага малкия и среден бизнес с 230 млн. лева през 2013 г.За 2013 г. малките и средни предприятия (МСП) в България имаха възможност да се възползват от 230 млн. лева по ПРСР с отварянето на приеми по мерки 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”, 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности” и 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия”. Tова съобщи днес Атидже Алиева-Вели, заместник-изпълнителен директор на ДФ „Земеделие”, по време на транснационалната конференция „AGRO-START”.
През настоящия програмен период създаването и развитието на МСП се извършва с финансиране именно по мерки 121, 311, 312 и 123 „Добавяне на стойност към неземеделски и горски продукти”. От 2007 г. до септември 2013 г. сключените договори по тях надхвърлят 1 млрд. лева. Тази сума представлява една трета от общия договорен финансов ресурс за ПРСР 2007-2013. Най-голям процент от средствата – около 50%, или 514 мнл. лв. отиват за подкрепа на проекти на предприятия от преработващата промишленост. Това са проекти, финансирани по мярка 123. Г-жа Алиева-Вели обърна внимание, че териториалното разпределение на средствата по четирите мерки е неравномерно, като най-много са договорените средства в областите Пловдив и Добрич, а най-малко в Кюстендил и Кърджали. В тази връзка тя съобщи, че по данни на НСИ в област Пловдив са регистрирани най-много от малките и средните предприятия в България. Според статистиката на Изпълнителната агенция за насърчаване на МСП по-малко от 1% от предприятията са се възползвали от финансирането на ДФ „Земеделие”. А общата картина показва, че към 2011 г. финансирането по всички европейски фондове е обхванало едва 6% от тези фирми. Според зам. изпълнителния директор на ДФЗ обнадеждаващ е фактът, че това са данни към 2011 г. и към настоящия момент ситуацията в страната се е променила.
С успешното реализиране на одобрените инвестиционни намерения по ПРСР 2007-2013 г. ще бъдат подпомогнати около 1600 малки и средни предприятия. Според одобрените 5-годишни бизнес планове общият брой работни места, които се очаква да бъдат открити  е приблизително 23000. Положителна е и тенденцията, че през 2013 г. средният брой на заетите лица в едно малко или средно предприятия ще бъде 9 при 4 за 2011 г., допълни още г-жа Алиева-Вели.
Тя постави акцент и върху възможностите за подпомагане и по-добро насочване на финансирането в новата ПРСР 2014-2020. През новия програмен период Министерството на земеделието и храните в качеството си на управляващ орган предвижда мерките за финансиране на МСП да бъдат разширени, като се даде приоритет на създаването на повече работни места и инвестициите в по-изостаналите в икономически план региони.
 
  
14 ноември  2013 г.                   ДФ „Земеделие” –    

                                                 Разплащателна агенция

 
December
Su Mo Tu We Th Fr Sa
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
15 декември 2021 г.
Приключва прием на заявления за авансово плащане по сключени договори по мярка "Преструктуриране и конверсия на лозя" от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019-2023 г.