Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136,
  • ЕИК: 121100421
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

Горещи мобилни телефони за бенефициенти по ПРСР.

Дирекция „Договориране”
0884 362 285; 0889 502 487;
Дирекция „Оторизация”
0889 922 624; 0889 502 906

Министерство на земеделието

Фонд ”Земеделие” изплати близо 850 000 лева на производители на овощни култури и десертно грозде и картофопроизводители от областите Благоевград, Перник, Смолян и София-област 

Финансова помощ в размер на 436 797 лева получиха 1670 производители на овощни култури и десертно грозде. Държавната помощ се предоставя за поемане на част от разходите за производството на основни овощни култури и десертно грозде; за купуване на торове, продукти за растителна защита и поливна вода. Най-много са сключените договори в областите Сливен – 308, Пловдив – 234, Бургас – 210, Силистра – 136 и Кюстендил – 116 броя.
       Общо 400 980 лева получиха 437 картофопроизводители от областите Благоевград, София-област, Перник и Смолян през 2013 г. по държавната помощ deminimis. Средствата покриват част от разходите за производството на картофи, за купуване на торове, продукти за растителна защита и поливна вода.
       Общият размер на помощите de minimis за един земеделски производител не може да надхвърля левовата равностойност на 7 500 евро за период от три данъчни години (2011 – 2013).  
       Изплащането на средствата бе извършено, след като правителството одобри промени в план-сметката на ДФЗ за 2013 г., с което бяха осигурени допълнителни средства по бюджета на фонда, в частта „Държавни помощи”, необходими за финансиране на производителите на овощни култури, грозде и картофи.
 
1 ноември 2013 г.                      ДФ „Земеделие”
                                            Разплащателна агенция
 
От 1 януари 2023 г. до днес по ПРСР 2014-2020 (без мерките, администрирани от директни плащания) са изплатени:

17 899 635 лв

February
Su Mo Tu We Th Fr Sa
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4