Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136,
  • ЕИК: 121100421
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

Горещи мобилни телефони за бенефициенти по ПРСР.

Дирекция „Договориране”
0884 362 285; 0889 502 487;
Дирекция „Оторизация”
0889 922 624; 0889 502 906

Министерство на земеделието

Оптимизирана е процедурата за уведомяване за установени площи, декларирани от повече от един кандидат   Във връзка с процеса на уведомяване на земеделските стопани за установените застъпвания в подадените заявления за кампания 2013, както и с оглед на трудностите, свързани с липсата на данни за някои имоти, в Държавен фонд „Земеделие” бяха генерирани 46 942 уведомителни писма.
    Всички кандидати трябва да се явят в областните дирекции (ОД) на Държавен фонд „Земеделие” до края на октомври. Списъците на кандидатите с установени застъпвания ще бъдат предоставени от ОД на общинските служби „Земеделие” – с цел по-добра информираност.
Фонд „Земеделие” е предприел конкретни и ефективни мерки за своевременното уведомяване на всички кандидати с установени застъпвания.
Срокът за явяване областните дирекции на ДФЗ е 20 дни от датата на получаване на писмата. Фонд „Земеделие” призовава земеделските стопани да не чакат писмата, а да проверят в ОД или на страницата на фонда –  www.dfz.bg,  дали имат застъпвания и конкретно за кои имоти.
 
 
 
 
23 септември 2013                                              ДФ „Земеделие” –
                                                                   Разплащателна агенция
 
От 1 януари 2023 г. до днес по ПРСР 2014-2020 (без мерките, администрирани от директни плащания) са изплатени:

11 672 785 лв

January
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
6 януари 2023 г.
Краен срок за кандидатстване по BG06RDNP001-6.013 - Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР 2014 - 2020 г.
31 януари 2023 г.
Kраен срок за кандидатстване по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР 2014 - 2020 г.