Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136,
  • ЕИК: 121100421
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

Горещи мобилни телефони за бенефициенти по ПРСР.

Дирекция „Договориране”
0884 362 285; 0889 502 487;
Дирекция „Оторизация”
0889 922 624; 0889 502 906

Министерство на земеделието

Продължава кредитирането на инвестиции в селското стопанство         В ДФЗ е осигурен финансов ресурс за прилагане на схемите за кредитиране на инвестиции в селското стопанство и за държавна помощ за директни доставки на храни от животински произход. Ще продължи и съфинансирането на одобрени проекти за развитие на селските райони и по пчеларската програма.
         Чрез схемата за инвестиции в селското стопанство се кредитират проекти свързани с животновъдството, растениевъдството и купуването на нова техника, оборудване и инвентар, приложими в земеделието. Информация за схемата е публикувана на адрес: https://www.dfz.bg/bg/darzhavni-pomoshti/kreditna-shema-za-investicii/
         През 2013 ще продължи прилагането на схемата за кредитиране и държавна помощ „Инвестиции за изграждане на търговски помещения и закупуване на търговско оборудване за земеделски производители, осъществяващи директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход”. Финансовата помощ подпомага изграждането на малки търговски обекти за директна продажба на собствена продукция като млекомати, магазини за продажба на яйца, месо и др. Повече подробности ще намерите тук: https://www.dfz.bg/bg/darzhavni-pomoshti/direct-animal/
         Схемата за кредитиране със средства на ДФ „Земеделие” на кандидати с одобрени проекти по „Национална програма по пчеларство за тригодишния период 2011 – 2013 година” (НПП) вече ще обхваща освен мярка D, по която се купуват кошери, пчелни отводки и майки, така и мярка В, сектор 2 „Разходи за препарати в борбата срещу вароатозата”. Заявления за кредитиране ще могат да се подават след сключване на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по НПП. Подробности за схемата можете да намерите на адрес: https://www.dfz.bg/bg/darzhavni-pomoshti/-kreditirane-programa-pchelarstvo/
        Със свои средства фонд „Земеделие” ще предоставя и кредити на бенефициенти с одобрени проекти и сключени договори за отпускане на финансова помощ по мерки от Програма за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. (ПРСР). Схемата се прилага в сътрудничество с 21 търговски банки и при засилен интерес от страна на бенефициентите по ПРСР. Подробности за начина на прилагане на схемата са публикувани на адрес: https://www.prsr.bg/news/Стъпки-при-кандидатстване-за-кредит,-рефинансиран-от-ДФ-„Земеделие”-през-търговските-банки/187/index.html
 
 
   9 януари 2013г.                                                        Държавен фонд
                                                              „Земеделие”  - РА
 
От 1 януари 2023 г. до днес по ПРСР 2014-2020 (без мерките, администрирани от директни плащания) са изплатени:

11 672 785 лв

January
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
6 януари 2023 г.
Краен срок за кандидатстване по BG06RDNP001-6.013 - Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР 2014 - 2020 г.
31 януари 2023 г.
Kраен срок за кандидатстване по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР 2014 - 2020 г.