Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136,
  • ЕИК: 121100421
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

Горещи мобилни телефони за бенефициенти по ПРСР.

Дирекция „Договориране”
0884 362 285; 0889 502 487;
Дирекция „Оторизация”
0889 922 624; 0889 502 906

Министерство на земеделието

Готови са резултатите от ранкирането на проекти за бизнес извън земеделието в селските райони 

     По време на приема по мерки 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности и 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) кандидатите заявиха субсидии, които надхвърлят осигурените по двете мерки бюджети. Фонд „Земеделие” ранкира проектите съгласно критериите за оценка, заложени в Приложение № 6 от Наредба № 30 от 11.08.2008 г. за мярка 311 и Приложение № 6 от Наредба № 29 от 11.08.2008 г. за мярка 312. Резултатите са публикувани на официалния сайт на ПРСР на фонда – www.prsr.bg. Кандидатите вече могат да направят индивидуална справка за точките, получени от всеки проект. Това става чрез въвеждането на Уникален регистрационен номер (УРН) в менюто „Проверка статус на проекти”, подменю „Статус на проекти – договориране”.
     При оценката на предложенията по критерий № 3 от Приложение № 6 към Наредба № 30 от 11.08.2008 г. – „Проекти за разнообразяване на дейността на тютюнопроизводители, регистрирани по реда на Закона за тютюна и тютюневите изделия”, беше даден приоритет само на кандидатите по мярка 311, регистрирани като тютюнопроизводители във Фонд „Тютюн” през 2011/2012 г. или предишни стопански години. Кандидатите по мярка 311, за които не съществуват данни за регистрация във Фонд „Тютюн” преди настоящата стопанска година 2012/2013, не получиха предимство, въпреки че са представили към заявленията за подпомагане доказателства за регистрация като земеделски производители по реда на Наредба № 3 от 29.01.1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители, включително чрез отбелязване в анкетния формуляр, че през настоящата стопанска година са засадили тютюн, или са отбелязали намерения за засаждането му.
 
 
6 август 2013                                                        ДФ „Земеделие” –
                                                                     Разплащателна агенция
 
От 1 януари 2023 г. до днес по ПРСР 2014-2020 (без мерките, администрирани от директни плащания) са изплатени:

51 919 470 лв

March
Su Mo Tu We Th Fr Sa
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1