Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

Горещи мобилни телефони за бенефициенти по ПРСР.

Дирекция „Договориране”
0884 362 285; 0889 502 487;
Дирекция „Оторизация”
0889 922 624; 0889 502 906
Сигнали за измами и корупционни практики

0700-106-16

(на цената на един градски разговор)

signali@dfz.bg

Сигнали за пожари в земеделски площи

pojari@dfz.bg

Министерство на земеделието, храните и горите

Специално създадена комисия ще проверява всички медийни договори по ПРСР

      

        На 7 ноември 2013 г. е получено писмо от Главна дирекция „Земеделие” на Европейската комисия, с което от българските власти е изискана информация за медийните договори, финансирани от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013. В тази връзка новото ръководство на ДФ „Земеделие” е разпоредило незабавна проверка на всички медийни договори, финансирани по ПРСР в периода 2008 - 2013 г.
       Изпълнителният директор на ДФ „Земеделие” Мирослав Николов издаде заповед (№ 03-РД/2854 от 12.11.2013 г.) за сформиране на специална работна група от експерти и одитори на ДФЗ, която да извърши анализ на посочените договори. Те са сключени по мярка 511 „Техническа помощ” на ПРСР и финансират медийни дейности, свързани с  популяризирането на програмата, изготвяне на информационни клипове, банери, интернет страница на ПРСР и други. Ще бъдат извършени щателни проверки дали по проектите са спазени всички контролни процедури, приложими към националното и европейското законодателство.
       „Нашите колеги от Главна дирекция „Земеделие” на Европейската комисия са изискали тази информация от Управляващия орган на ПРСР и от Разплащателната агенция още през март 2012 година. Такава информация за съжаление не е била представена от българските власти и по този начин за страната ни е създаден сериозен риск от финансови корекции и загуба на европейски средства. С настоящите проверки ние ще направим всичко възможно този риск да бъде намален максимално, като подробно ще информираме партньорите ни от Европейската комисия за резултатите от извършените проверки”, коментира изпълнителният директор на ДФ „Земеделие”. Той допълни още, че единствено доброто финансово управление и спазването на правилата по ПРСР могат да гарантират нейното успешно приключване.
      В случай, че бъдат установени допълнителни нередности или нарушения, ДФ „Земеделие” ще сезира съответните компетентни държавни органи.
 
 
19 ноември 2013 г.                 ДФ „Земеделие-
                                          Разплащателна агенция
 
December
Su Mo Tu We Th Fr Sa
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
15 декември 2021 г.
Приключва прием на заявления за авансово плащане по сключени договори по мярка "Преструктуриране и конверсия на лозя" от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019-2023 г.