Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136,
  • ЕИК: 121100421
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

Горещи мобилни телефони за бенефициенти по ПРСР.

Дирекция „Договориране”
0884 362 285; 0889 502 487;
Дирекция „Оторизация”
0889 922 624; 0889 502 906
Сигнали за пожари в земеделски площи

pojari@dfz.bg

Министерство на земеделието

До 1 декември земеделските производители представят документи за застъпени площи       Държавен фонд „Земеделие“ напомня, че до 1 декември земеделските производители с установени застъпвания за кампания 2014 трябва да представят в съответната ОД на ДФ „Земеделие“ документи за правно основание за ползване на земята. Такива документи са нотариален акт, договор за наем или аренда, решение на общинските служби по земеделие, споразумения по чл. 37, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи и др.

   На всички бенефициенти са изпратени уведомителни писма за установените застъпвания. В случай, че писмото не е получено от адресата и в съответната ОД на ДФЗ няма данни за връчване, кандидатите, след извършена проверка в системата за индивидуална справка, биха могли да предоставят документи, доказващи правото на ползване на земите.

    Земеделските производители биха могли да направят проверка за наличието на двойно заявени площи и размера им на официалната интернет страница на ДФ „Земеделие” – www.dfz.bg в секция „Системата за индивидуална справка по Директни плащания" - http://iacs-online.dfz.bg/apex/f?p=2012.

       Съгласно чл. 17, ал 3 от Наредба 5 за условията и реда за подаване на заявления по схемите и мерки за директни плащания, кандидатите за подпомагане са длъжни да се явят за разрешаване на застъпванията в срок до 20 работни дни от получаване на уведомителните писма, но не по-късно от 1 декември в годината на кандидатстване.

     
 
       
         26 ноември 2014 г.                               ДФ „Земеделие” –

                                                                Разплащателна агенция

 

 
July
Su Mo Tu We Th Fr Sa
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
29 юли 2022 г.
Приключва прием на заявления по Помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция