Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136,
  • ЕИК: 121100421
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

Горещи мобилни телефони за бенефициенти по ПРСР.

Дирекция „Договориране”
0884 362 285; 0889 502 487;
Дирекция „Оторизация”
0889 922 624; 0889 502 906
Сигнали за пожари в земеделски площи

pojari@dfz.bg

Министерство на земеделието

ВАЖНО: Покана до бенефициентите по мярка 121 от ПРСР 2007-2013

     Във връзка с предстоящо изтичане на 30.11.2015 г. на крайния срок за подаване на заявки за плащане по сключените договори за финансова помощ по мярка 121 от ПРСР 2007-2013 г., ДФ „Земеделие“ - Разплащателна агенция Ви приканва своевременно да подготвите изискваните документи и да посетите офисите на отдели Регионална Разплащателна Агенция в областните дирекции на Фонда по местонахождение на инвестицията. Молим Ви да обърнете специално внимание на клаузите и приложенията към подписаните от Вас договори, с цел подготовка на необходимите допълнителни документи, конкретизирани в него.

    ДФ „Земеделие” – РА е създал организация за безпрепятствено приемане на заявките за плащане, но въпреки това Ви каним да ги подавате веднага след приключване на дейностите по проектите и окомплектоването на документите, без да изчаквате нормативно определения краен срок 30 ноември 2015 г.

    Предвид необходимостта от ускорена обработка на заявките за плащане, Ви молим да осигурите в максимална степен окомплектоването документите и стриктно да спазвате сроковете за отговор на уведомително писмо за отстраняване на нередовности. При непредставяне в посочения срок на изисканите допълнителни документи, РА може да откаже изплащането на част или на цялата финансова помощ.

 

 

       19 ноември 2015 г.                     Държавен фонд „Земеделие“-РА

 
July
Su Mo Tu We Th Fr Sa
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
29 юли 2022 г.
Приключва прием на заявления по Помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция