Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136,
  • ЕИК: 121100421
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

Горещи мобилни телефони за бенефициенти по ПРСР.

Дирекция „Договориране”
0884 362 285; 0889 502 487;
Дирекция „Оторизация”
0889 922 624; 0889 502 906

Министерство на земеделието

Помощ от 25 млн. лева за 2015 г. при хуманно отношение към птиците

    Държавната помощ за „реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците“ е със срок на прилагане до края на 2017 г. Помощта покрива направени разходи или пропуснати приходи, свързани с ангажиментите за хуманно отношение към птиците, поети за най-малко 5 години.

   За 2015 г. Управителният съвет на Фонд „Земеделие“ прие финансов ресурс по тази държавна помощ в размер на 25 000 000 лв. При първия транш от помощта ще бъдат предоставени 80% от целия финансов ресурс (20 млн. лева).

    Държавната помощ се предоставя на земеделски стопани – птицевъди, които доброволно поемат прилагането на ангажиментите за хуманно отношение към птиците. Мерките изискват контрол върху фуражите, оптимално хранене на птиците чрез заместване на животински протеини от бозайници и рибно брашно с растителни протеинови заместители и незаменими аминокиселини; използването на вода с качества като питейната и др.

    Земеделските стопани могат да кандидатстват в Областните дирекции на ДФЗ, отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане" (ПСМП) по постоянен адрес на физическо лице или едноличен търговец и седалище на юридическото лице. 

   Заинтересованите земеделски стопани могат да подават документи по схемата от 1 до 30 април 2015 г. Срокът за сключване на договори или анекси, както и изплащането на помощта е 29 май 2015 г.

 
 

      26 март 2015 г.          ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция

 
От 1 януари 2023 г. до днес по ПРСР 2014-2020 (без мерките, администрирани от директни плащания) са изплатени:

88 343 379 лв

May
Su Mo Tu We Th Fr Sa
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3