Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136,
  • ЕИК: 121100421
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

Горещи мобилни телефони за бенефициенти по ПРСР.

Дирекция „Договориране”
0884 362 285; 0889 502 487;
Дирекция „Оторизация”
0889 922 624; 0889 502 906
Сигнали за пожари в земеделски площи

pojari@dfz.bg

Министерство на земеделието

Първите договори по ПРСР 2014-2020 бяха официално връчени в Министерски съвет

    Днес, 9 декември 2015 г., в зала „Гранитна” на Министерски съвет, министърът на земеделието и храните Десислава Танева и изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция Румен Порожанов връчиха първите сключени договори по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. На събитието, което беше веднага след заседанието на Министерски съвет, присъства министър-председателят Бойко Борисов и пожела успех на одобрените кандидати.

    По подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014-2020 г. са сключени 66 договора на обща стойност 3 366 616 лева. Първият прием на заявления по 19.1 беше проведен в периода 12 август - 4 септември 2015 г.

   Официално бяха връчени на бенефициенти от страната и първите договори от подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ на Мярка 4.1 „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР 2014-2020, с общ размер на одобрена субсидия от 5 139 419 лв.

 

 

      9 декември 2015 г.                    Държавен фонд „Земеделие“ - РА

 
June
Su Mo Tu We Th Fr Sa
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2