Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136,
  • ЕИК: 121100421
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

Горещи мобилни телефони за бенефициенти по ПРСР.

Дирекция „Договориране”
0884 362 285; 0889 502 487;
Дирекция „Оторизация”
0889 922 624; 0889 502 906

Министерство на земеделието

Близо 800 хиляди лева са изплатени авансово в рибарския сектор

    Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция изплати авансово 792 хиляди лв. по две мерки от Оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство” 2007-2013 г. (ОПРСР).  

     С проекта по мярка 2.6 „Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултури” ще се модернизира рибопреработвателно предприятие във Варна. Проектът ще бъде осъществен на три етапа, като общата инвестиция по договор е в размер на 1 108 175 лв. Стойността на одобрената субсидия по него е 664 905 лв, а авансовото плащане е в размер на 332 452 лв. Безвъзмездната финансова помощ по проекта е 60% от одобрената субсидия. От тях 75% се осигуряват от Европейския фонд за рибарство, а останалите 25% са от държавния бюджет.

      По мярка 4.1 „Развитие на рибарските области” ще се изпълняват четири проекта, по които е направено авансово плащане на обща стойност 460 хил. лв. Местната инициативна рибарска група (МИРГ) „Шабла – Каварна – Балчик“ работи по създаването на информационен център за популяризиране на туризма, природното, културното и историческо наследство. Друг от проектите включва провеждане на сертифициращи курсове за обучение на водолази любители. По мярка 4.1 се реализира и проект „Подобряване на инфраструктурата и услугите в отрасъл туризъм чрез изграждане на рибарник за любителски риболов в землището на с. Юнак, Община Аврен“.

  

 

     10 февруари 2015 г.       ДФ „Земеделие“- Разплащателна агенция

 

 
August
Su Mo Tu We Th Fr Sa
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3