Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136,
  • ЕИК: 121100421
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

Горещи мобилни телефони за бенефициенти по ПРСР.

Дирекция „Договориране”
0884 362 285; 0889 502 487;
Дирекция „Оторизация”
0889 922 624; 0889 502 906

Министерство на земеделието

Над 400 са подадените заявления по схемите за хуманно отношение към птици и свине

    Общо 406 заявления по схемите за хуманно отношение към птици и свине са подадени в областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“.

    За помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците са подадени 308 заявления. Броят на животните, за които ще се предостави помощта, е 3 595 746 кокошки-носачки, родители – 1 415 017, бройлери – 8 992 834, патици – 1 895 899, пуйки – 10 390.

    По схемата „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете” са подадени 98 заявления - за 45 451 свине-майки и 1 071 191 свине за угояване.

    Държавната помощ и по двете схеми е със срок на прилагане до края на 2017 г. Помощта покрива направени разходи или пропуснати приходи, свързани с ангажиментите за хуманно отношение към птиците и свинете, поети за най-малко 5 години. Средствата се предоставят на земеделски стопани, които доброволно прилагат ангажиментите за хуманно отношение.

  
 
 

     7 май  2015 г.             ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция

 
От 1 януари 2023 г. до днес по ПРСР 2014-2020 (без мерките, администрирани от директни плащания) са изплатени:

88 343 379 лв

May
Su Mo Tu We Th Fr Sa
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3