Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136,
  • ЕИК: 121100421
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

Горещи мобилни телефони за бенефициенти по ПРСР.

Дирекция „Договориране”
0884 362 285; 0889 502 487;
Дирекция „Оторизация”
0889 922 624; 0889 502 906
Сигнали за пожари в земеделски площи

pojari@dfz.bg

Министерство на земеделието

Проекти по Оперативна програма „Рибарство“ получиха близо 2 млн. лева

    ДФ „Земеделие” изплати субсидии в размер на близо 1 348  311  лв. по два проекта от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” 2007-2013 г. по мярка 2.1 "Производствени инвестиции в аквакултурата”. Безвъзмездната финансова помощ е за „Реконструкция на недействащо рибовъдно стопанство в гр. Левски - Местност „Шаварна“ и „Реконструкция и модернизация на язовир Кюлевча”.

  Мярката е инвестиционна и се финансира от Европейския фонд за „Рибарство” (ЕФР). Субсидията е до 60 % от целия размер на одобрената инвестиция, от които 75% са европейски средства и 25% национално доплащане от държавния бюджет.

    Разплащателната агенция изплати и средства в размер на 194 538 лв. на община Тутракан по мярка 4.1 „Развитие на Рибарските oбласти” от Оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство” (ОПРСР). Проектът на общината е за “Благоустрояване на Крайдунавски парк в гр.Тутракан”.

    По мярка 4.1 „Развитие на рибарските области” бяха преведени субсидии за близо 259 391 лв. на двама бенефициенти за:  „Добавяне на стойност към продуктите от аквакултура чрез оптимизиране на процесите и установяване на хранителни стойности и съдържание на витамини и минерали в основни пъстървови продукти” и „Ремонт и реконструкция на почивна станция „Изток”.

 
 
 

    15 януари 2015 г.          ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция

 
July
Su Mo Tu We Th Fr Sa
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
29 юли 2022 г.
Приключва прием на заявления по Помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция