Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136,
  • ЕИК: 121100421
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

Горещи мобилни телефони за бенефициенти по ПРСР.

Дирекция „Договориране”
0884 362 285; 0889 502 487;
Дирекция „Оторизация”
0889 922 624; 0889 502 906
Сигнали за пожари в земеделски площи

pojari@dfz.bg

Министерство на земеделието

Достъпни са данните от проверките от външни институции по агроекологичните и биологичните мерки

   Кандидатите по мярка 214 „Агроекологични плащания” от ПРСР 2007-2013 и мярка 10 „Агроекология и климат” и мярка 11 „Биологично земеделие” от ПРСР 2014-2020 могат да проверят резултатите от извършените от контролиращите лица проверки за Кампания 2016 г. на състоянието на парцелите, пчелните семейства и животните, както и данните от Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството (ИАСРЖ) и националните паркове. Данните са визуализирани в Системата за индивидуална справка по Директните плащания, секция „Агроекологични плащания” на интернет страницата на ДФ „Земеделие“.

    Достъпът до системата е с име и парола, която всеки земеделски стопанин е получил при подаване на заявление за подпомагане за Кампания 2016. Паролата за влизане в системата съвпада с персоналния код от „Заявление за подпомагане“ по директни плащания, който се намира се в края на страницата „Резултати от автоматични проверки на въведените данни“ от заявлението за подпомагане.

    При установяване на разминавания в данните бенефициерите могат да се обръщат към контролиращото лице, с което имат сключен договор, към дирекцията на съответния национален парк, който им е издал разрешителното за паша, или към Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството.

   При установяване на допуснати технически грешки от страна на външните институции отстраняването им се извършва до 31 декември на текущата година – за контролиращите лица, и до 31 януари на следващата година – за ИАСРЖ и дирекциите на националните паркове.

   Външната институция, допуснала грешката, попълва „Заявление за редакция на въведени данни в „СВДВИ“ по образец и го изпраща до Министерството на земеделието и храните (МЗХ), което одобрява или отхвърля постъпилите заявления. Одобрените заявления се изпращат до ДФ „Земеделие“-РА, койтож предприема необходимите действия с оглед на извършване на одобрените от МЗХ корекции.

 

   13 декември 2016 г.                         Държавен фонд „Земеделие“-РА

 
June
Su Mo Tu We Th Fr Sa
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2