Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136,
  • ЕИК: 121100421
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

Горещи мобилни телефони за бенефициенти по ПРСР.

Дирекция „Договориране”
0884 362 285; 0889 502 487;
Дирекция „Оторизация”
0889 922 624; 0889 502 906
Сигнали за пожари в земеделски площи

pojari@dfz.bg

Министерство на земеделието

Кандидатите за директни плащания могат да се запознаят с обхвата на специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане” за Кампания 2016

   Одобрен е проектът на специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане“ за Кампания 2016, който е част от актуализираната за 2016 година Системата за идентификация на земеделските парцели (СИЗП). Земеделските стопани могат да се запознаят с обхвата на проекта на специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане“ по отношение на физическите блокове, в които стопанисват парцели, и които са заявили за подпомагане в Кампания 2016. Справките дали заявените от тях площи попадат изцяло или частично в обхвата на специализирания слой могат да бъдат направени чрез сайта на Държавен фонд „Земеделие” - раздел Система за индивидуална справка по Директни плащания.

   При несъгласие с посочените данни кандидатите могат да подават възражения до министъра на земеделието и храните. Образци на жалбите се генерират автоматично от Системата за индивидуални справки на Фонд „Земеделие”. Попълнените документи ще се приемат до 10 февруари 2017 г. включително, в областните дирекции „Земеделие”. Приемат се единствено възражения, подадени по образец, като те задължително трябва да съдържат идентификаторите на парцелите, които желаят да бъдат включени в допустимия слой за подпомагане. При затруднение в проверките на данните или при подаването на възраженията, земеделските стопани могат да се обърнат за помощ към областните и общинските служби по земеделие към Министерството на земеделието и храните (МЗХ).

   След разглеждането на всички постъпили възражения ще бъде изготвен финалният специализиран слой „Площи, допустими за подпомагане” за Кампания 2016. На базата на тази актуализирана информация Държавен фонд „Земеделие”-Разплащателна агенция ще извърши окончателните оторизации по схемите и мерките на площ.

 

 

      27 януари 2017 г.                            Държавен фонд „Земеделие“-РА

 
June
Su Mo Tu We Th Fr Sa
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2