Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136,
  • ЕИК: 121100421
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

Горещи мобилни телефони за бенефициенти по ПРСР.

Дирекция „Договориране”
0884 362 285; 0889 502 487;
Дирекция „Оторизация”
0889 922 624; 0889 502 906

Министерство на земеделието

27 птицевъди в област Разград покриват европейските изисквания за хуманно отношение чрез държавни помощи

      В област Разград птицевъдството става все по-атрактивен агробизнес. 27 са птицефермите в региона, които покриват европейските изисквания за хуманно отношение по схемата „Помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците” за 2018 г. Това съобщи директорът на ОД на ДФ „Земеделие“ в Разград Айдън Велиев по време на Деня на отворени врати в областната дирекция. Той поясни, че към 17.09.2018 г. по схемата е изплатена държавна помощ на 17 бенефициента, на обща стойнот от близо 2, 450 млн. лева.
     За държавната помощ, насочена за модерницаия на птицефермите, са кандидатствали общо 296 птицевъди от цялата страта, като допустимите за подпомагане са 292. Към момента са изплатени субсидии на 184 от тях, която възлиза над 29, 509 млн. лева.
    С решение на УС на ДФ „Земеделие” по схемата „Помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците” за 2018 г. беше утвърден финансов ресурс от 34, 560 млн. лв.
Характерни за региона са големите стопанства, които са окрупнени благодарение на схемите и мерките на директните плащания, каза Велиев. По думите му, областната дирекция на ДФ „Земеделии“ в Разград подпомага 3 000 земеделски стопани. В заявленията за подпомагане те са декларирали, че обработват 1, 375 млн. дка и отглеждат 28 800 глави животни. За „Кампания 2017“ стопаните са получили общо 67 млн. лв. по всички схеми и мерки на директните плащания.
     Най-много са тези, които кандидатстват по СЕПП. За „Кампания 2017 г.“ субсидии, в размер на 26, 625 млн. лв., са получили 1 873 бенефициенти, съобщи Велиев. Същият брой земеделски производители са получили и подпомагане по схемата за преразпределително плащане - в размер на 3, 376 млн. лв. и за зелени плащания – близо 16, 705 млн. лв. По СЕПП за „Кампания 2017“ са преведени над 713 млн. лева на 58 073 кандидати от цялата страна.
      В област Разград има значителен брой тютюнопроизводителите, които отглеждат широколистните сортове „Вирджиния“ и „Бърлей“. Те наброяват 1 065 и са получили рефертни плащания по схемата ПНДТ в размер на 1, 718 млн. лв. Общо за страната по схемата са платени над 84, 471 млн. лв. на 41 323 тютюнопроизводители каза Велиев. 
По схемата за протеинови култури за „Кампания“ са подпомогнати 804 земеделски стопани с общо 1, 022 млн. лв. В схемата са участвали общо 17 328 стопани в цялата страна, между които се разпределят 29, 960 млн. лв. 
     По схемата за обвързано подпомагане за млечни крави в област Разград са финансирани 250 фермера, които са получили над 1, 113 млн. лв. За страната по схемата са субсидирани 5 583 бенефициенти, на които са изплатени над 29, 290 млн. лв., на глава съобщи в заключение директорът на областната дирекция на фонда.
Денят на отворени врати в ОД на ДФЗ в Разград премина при завишен интерес. Най-много запитвания имаше във връзка с кампанията на НАП за данъчните и осигурителните ангажименти на земеделските стопани към бюджета.
 
   21  септември 2018 г.                                    ДФ „Земеделие“-РА

 
От 1 януари 2023 г. до днес по ПРСР 2014-2020 (без мерките, администрирани от директни плащания) са изплатени:

88 343 379 лв

May
Su Mo Tu We Th Fr Sa
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3