Мерки за подпомагане

  • ► ♦ Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

  • L> Прием 2022

  • L> Прием 2021

  • L> Прием 2019

  • L> Прием 2018

  • ► Мярка 21 „Извънредно временно подпомагане COVID-19"

  • ► Подмярка 22.1 „Извънредно временно подпомагане Украйна"

 
От 1 януари 2023 г. до днес по ПРСР 2014-2020 (без мерките, администрирани от директни плащания) са изплатени:

51 919 470 лв

March
Su Mo Tu We Th Fr Sa
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1