Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136,
  • ЕИК: 121100421
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

Горещи мобилни телефони за бенефициенти по ПРСР.

Дирекция „Договориране”
0884 362 285; 0889 502 487;
Дирекция „Оторизация”
0889 922 624; 0889 502 906

Министерство на земеделието

Работа в ДФЗ

Дата Наименование на позицията


16.03
2023 г.

Информация за кандидатите


13.03
2023 г.

ОБЯВЛЕНИЕ за две длъжности „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ в отдел „Координация на отчетност по СПРЗСР“, дирекция „Мониторинг, докладване и оценка“, Държавен фонд „Земеделие“


13.03
2023 г.

ОБЯВЛЕНИЕ за две длъжности „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ в отдел „Оптимизиране на работни процеси“, дирекция „Мониторинг, докладване и оценка“, Държавен фонд „Земеделие“


09.03
2023 г.

Обявление за две длъжности „СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ“ /по заместване на отсъстващ служител/ в дирекция „Правна“, Държавен фонд „Земеделие“


09.03
2023 г.

Обявление за две длъжности „ЮРИСКОНСУЛТ“ дирекция „Правна“, Държавен фонд „Земеделие“


21.02
2023 г.

ОБЯВЯВЛЕНИЕ за конкурс за длъжността „главен експерт“ в отдел „Прилагане на стратегии за водено от общностите местно развитие“, дирекция „Договориране по прилагане на мерки за развитие на селските райони“, Държавен фонд „Земеделие“


21.02
2023 г.

ОБЯВЯВЛЕНИЕ за конкурс за длъжността „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“ в отдел „Договаряне и подбор на проекти“, дирекция „Договориране по прилагане на мерки за развитие на селските райони“, Държавен фонд „Земеделие“


21.02
2023 г.

ОБЯВЯВЛЕНИЕ за конкурс за шест длъжности „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ в отдел „Договаряне и подбор на проекти“, дирекция „Договориране по прилагане на мерки за развитие на селските райони“, Държавен фонд „Земеделие“


21.02
2023 г.

ОБЯВЯВЛЕНИЕ за конкурс за пет длъжности „СТАРШИ ЕКСПЕРТ“ в отдел „Договаряне и подбор на проекти“, дирекция „Договориране по прилагане на мерки за развитие на селските райони“, Държавен фонд „Земеделие“


16.02
2023 г.

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС за длъжността „СТАРШИ ЕКСПЕРТ“ в дирекция „Връзки с обществеността, протокол и координация“


16.02
2023 г.

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС за длъжността „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“ в дирекция „Връзки с обществеността, протокол и координация“


10.02
2023 г.

ОБЯВЯВЛЕНИЕ за конкурс за една длъжност „СТАРШИ ЕКСПЕРТ“ в отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане“, Областна дирекция гр. Хасково, Държавен фонд „Земеделие“


08.02
2023 г.

ОБЯВЛЕНИЕ за конкурс за длъжността „СТАРШИ ЕКСПЕРТ“ в отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане“, Областна дирекция гр. Ямбол, Държавен фонд „Земеделие“


08.02
2023 г.

ОБЯВЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР И НАЗНАЧАВАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИ на длъжността: ЕКСПЕРТ по заместване на отсъстващ служител към отдел „Регионален технически инспекторат“ в Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие гр. Хасково


08.02
2023 г.

ОБЯВЯВЛЕНИЕ конкурс за една длъжност „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“ в отдел „Оперативни програми и договорни отношения“, дирекция „Селскостопански пазарни механизми“, Държавен фонд „Земеделие“


07.02
2023 г.

ОБЯВЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР И НАЗНАЧАВАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИ на длъжността: Младши експерт към отдел „Регионална разплащателна агенция“ в областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие гр. Хасково


07.02
2023 г.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДБОР И НАЗНАЧАВАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИ за длъжността: експерт към отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане“ в Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие гр. Сливен


07.02
2023 г.

ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕТО НА КОНКУРС за една длъжност „СТАРШИ ЕКСПЕРТ“в дирекция „Рибарство и аквакултури“, Държавен фонд „Земеделие“


07.01
2023 г.

ОБЯВЯВЛЕНИЕ конкурс за длъжността „Главен експерт“ в отдел „Контрол върху обществените поръчки“, дирекция „Договориране по прилагане на мерки за развитие на селските райони“, Държавен фонд „Земеделие“


05.07
2018 г.

Политика за поверителност и защита на личните данни на кандидати за работа в Държавен фонд "Земеделие"
От 1 януари 2023 г. до днес по ПРСР 2014-2020 (без мерките, администрирани от директни плащания) са изплатени:

42 406 218 лв

March
Su Mo Tu We Th Fr Sa
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1