Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136,
  • ЕИК: 121100421
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

Горещи мобилни телефони за бенефициенти по ПРСР.

Дирекция „Договориране”
0884 362 285; 0889 502 487;
Дирекция „Оторизация”
0889 922 624; 0889 502 906

Министерство на земеделието

Работа в ДФЗ

Дата Наименование на позицията


02.12
2022 г.

Информация за кандидатите


05.12
2022 г.

ОБЯВЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР И НАЗНАЧАВАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИ на длъжността: ЕКСПЕРТ към отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане“ в областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие гр. Ямбол.


15.11
2022 г.

Обявление за две длъжности „СТАРШИ ЕКСПЕРТ“ в отдел „Вино, промоции и лицензии“, дирекция „Селскостопански пазарни механизми“, Държавен фонд „Земеделие“


15.11
2022 г.

Обявление за една длъжности „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“ в отдел „Вино, промоции и лицензии“, дирекция „Селскостопански пазарни механизми“, Държавен фонд „Земеделие“


11.11
2022 г.

ОБЯВЛЕНИЕ за длъжността „СТАРШИ ЕКСПЕРТ“ в отдел „Регионална разплащателна агенция“, Областна дирекция гр. Пловдив


30.10
2022 г.

Обявление за конкурс за длъжността „ЮРИСКОНСУЛТ“ в отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане“, Областна дирекция гр. Пазарджик


07.10
2022 г.

Обявление за конкурс за длъжността „СТАЖАНТ - ОДИТОР“, в отдел „Одит за прилагане на системи за вътрешен контрол“, дирекция „Вътрешен одит“, Държавен фонд „Земеделие“


07.10
2022 г.

Обявление за конкурс за длъжността „ВЪТРЕШЕН ОДИТОР“, в отдел „Одит на системи за вътрешен контрол“, дирекция „Вътрешен одит“, Държавен фонд „Земеделие“


05.10
2022 г.

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС за длъжността „СТАРШИ ЕКСПЕРТ“ в дирекция „Противодействие на измамите“


30.09
2022 г.

ОБЯВЯВЛЕНИЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР И НАЗНАЧАВАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИ на длъжността: Експерт към дирекция „Договориране по прилагане на мерки за развитие на селските райони“, Държавен фонд „Земеделие“, гр. София, за не по-малко от 10 /десет/ позиции.


29.09
2022 г.

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС за длъжността „СТАРШИ ЕКСПЕРТ“ в отдел „Регионален технически инспекторат“, Областна дирекция София град


27.09
2022 г.

Обява за конкурс за длъжността „младпи експерт“ в отдел „Регионална разплащателна агенция“, Областна дирекция - гр. Ямбол


13.09
2022 г.

Обява за конкурс за длъжността „старши експерт“ в отдел „Последващ контрол“, дирекция „Технически инспекторат“


13.09
2022 г.

Обява за конкурс за длъжността „старши експерт“ в отдел „Дистанционно проучване“, дирекция „Технически инспекторат“


01.09
2022 г.

Обява за две длъжности „СТАРШИ ЕКСПЕРТ“ в дирекция „Рибарство и аквакултури“, Държавен фонд „Земеделие“


26.08
2022 г.

Обява за конкурс за длъжността ДИРЕКТОР на дирекция „Оторизация на плащанията по прилагане на мерки за развитие на селските райони“, Държавен фонд „Земеделие“


18.08
2022 г.

ОБЯВЯВЛЕНИЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР И НАЗНАЧАВАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИ на длъжността: Експерт към дирекция „Договориране по прилагане на мерки за развитие на селските райони“, Държавен фонд „Земеделие“


29.07
2022 г.

Обявление за длъжността „СТАРШИ ЕКСПЕРТ“ в отдел „Прилагане на мярка 214 /ПРСР2007-2013 и мерки 10 и 11 от ПРСР 2014-2020“ дирекция „Директни плащания“


12.07
2022 г.

Обявявам подбор за мобилност по чл. 81а от Закона за държавния служител за една длъжност „началник на отдел“ в Държавен фонд „Земеделие“, отдел „Финансово-счетоводен“


05.07
2022 г.

ОБЯВЛЕНИЕ за длъжността „СТАРШИ ЕКСПЕРТ в отдел „Регионален технически инспекторат“, Областна дирекция гр. Разград


30.06
2022 г.

Обявява конкурс за длъжността „СТАРШИ ЕКСПЕРТ“ в отдел „Регионална разплащателна агенция“, Областна дирекция гр. Варна, Държавен фонд „Земеделие“


05.07
2018 г.

Политика за поверителност и защита на личните данни на кандидати за работа в Държавен фонд "Земеделие"
От 1 януари 2022 г. до днес по ПРСР 2014-2020 (без мерките, администрирани от директни плащания) са изплатени

278 091 972 лв

December
Su Mo Tu We Th Fr Sa
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
23 декември 2022 г.
Краен срок за подаване на проектни предложения по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.017 – Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2.
23 декември 2022 г.
Краен срок за подаване на проектни предложения по процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.021 - Вода „Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е.ж.
23 декември 2022 г.
Краен срок за подаване на проектни предложения по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.020 – Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по подмярка 7.2.
23 декември 2022 г.
Краен срок за подаване на проектни предложения по процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.019 - Пътища „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2.