Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136,
  • ЕИК: 121100421
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

Горещи мобилни телефони за бенефициенти по ПРСР.

Дирекция „Договориране”
0884 362 285; 0889 502 487;
Дирекция „Оторизация”
0889 922 624; 0889 502 906
Сигнали за пожари в земеделски площи

pojari@dfz.bg

Министерство на земеделието

Информация за кандидатите

Дата Публикувани резултати

17.05
2022 г.

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР“ НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ ГР. ПАЗАРДЖИК
Свали файла

17.05
2022 г.

ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ“ В ОТДЕЛ „ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМИ И МЕРКИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ“, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ГР. ПЛЕВЕН, ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“
Свали файла

16.05
2022 г.

КЛАСИРАНЕ КАНДИДАТИТЕ, УЧАСТВАЛИ В ПРОЦЕДУРА ПО ПОДБОР ЗА ЕДНА ДЛЪЖНОСТ ЕКСПЕРТ/ ПМС 209 ОТ 10.08.2015 Г. В ОТДЕЛ „ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМИ И МЕРКИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ“,  ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ГР. БЛАГОЕВГРАД ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“
Свали файла

16.05
2022 г.

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“ В ОТДЕЛ „РЕГИОНАЛЕН ТЕХНИЧЕСКИ ИНСПЕКТОРАТ“, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ ГР. ВАРНА
Свали файла

16.05
2022 г.

СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ, НЕДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ“ В ОТДЕЛ „ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМИ И МЕРКИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ“, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ГР. ПЛЕВЕН, ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“
Свали файла

16.05
2022 г.

СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ“ В ОТДЕЛ „ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМИ И МЕРКИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ“, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ГР. ПЛЕВЕН, ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“
Свали файла

13.05
2022 г.

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“ В ОТДЕЛ „ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМИ И МЕРКИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ“, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ ГР. ВАРНА
Свали файла

12.05
2022 г.

ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИЗМАМИТЕ“, ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“
Свали файла

11.05
2022 г.

ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР“ В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ГР. МОНТАНА
Свали файла

11.05
2022 г.

ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР“ НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ ГР. БЛАГОЕВГРАД
Свали файла

10.05
2022 г.

С П И С Ъ К НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ПОДБОР И НАЗНАЧАВАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА ЕКСПЕРТ/ПМС 209 КЪМ ДИРЕКЦИЯ „ОТОРИЗАЦИЯ НА ПЛАЩАНИЯТА ПО ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“, ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“, ЗА НЕ ПО-МАЛКО ОТ 9 ПОЗИЦИИ
Свали файла

10.05
2022 г.

С П И С Ъ К НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР“ НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ ГР. БЛАГОЕВГРАД
Свали файла

10.05
2022 г.

С П И С Ъ К НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР“ НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ ГР. МОНТАНА
Свали файла

03.05
2022 г.

С П И С Ъ К НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“ В ДИРЕКЦИЯ „ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИЗМАМИТЕ“, ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“
Свали файла

03.05
2022 г.

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ“ В ДИРЕКЦИЯ „ПРАВНА“, ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“
Свали файла

29.04
2022 г.

С П И С Ъ К НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ В ОТДЕЛ „ПЧЕЛАРСТВО МЛЯКО И ИНТЕРВЕНЦИИ“, ДИРЕКЦИЯ „СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПАЗАРНИ МЕХАНИЗМИ“, ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“
Свали файла

27.04
2022 г.

ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР“ НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ ГР. ПАЗАРДЖИК
Свали файла

26.04
2022 г.

С П И С Ъ К НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР“ НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ ГР. ПАЗАРДЖИК
Свали файла

20.04
2022 г.

С П И С Ъ К НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ПОДБОР И НАЗНАЧАВАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА ЕКСПЕРТ/ПМС 209 КЪМ ДИРЕКЦИЯ „ДОГОВОРИРАНЕ ПО ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“, ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“, ЗА НЕ ПО-МАЛКО ОТ 21 ПОЗИЦИИ
Свали файла

20.04
2022 г.

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР“ НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Свали файла

19.04
2022 г.

ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“ В ОТДЕЛ „РЕГИОНАЛЕН ТЕХНИЧЕСКИ ИНСПЕКТОРАТ“, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ ГР. ВАРНА
Свали файла

19.04
2022 г.

ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“ В ОТДЕЛ „ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМИ И МЕРКИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ“, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ ГР. ВАРНА
Свали файла

18.04
2022 г.

С П И С Ъ К НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“ В ОТДЕЛ „ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМИ И МЕРКИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ“, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ВАРНА, ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“
Свали файла

18.04
2022 г.

С П И С Ъ К НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“ В ОТДЕЛ „РЕГИОНАЛЕН ТЕХНИЧЕСКИ ИНСПЕКТОРАТ“, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ГР. ВАРНА, ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“
Свали файла

14.04
2022 г.

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ, УЧАСТВАЛИ В ПРОЦЕДУРА ПО ПОДБОР ЗА ДЛЪЖНОСТТА ЕКСПЕРТ/ ПМС 209 ОТ 10.08.2015 Г. ПО ЗАМЕСТВАНЕ НА ОТСЪСТВАЩ СЛУЖИТЕЛ В ОТДЕЛ „ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМИ И МЕРКИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ“, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ГР. СТАРА ЗАГОРА, ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“
Свали файла

12.04
2022 г.

ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ“ В ДИРЕКЦИЯ „ПРАВНА“, ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“
Свали файла

11.04
2022 г.

С П И С Ъ К НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ“ В ДИРЕКЦИЯ „ПРАВНА“, ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“
Свали файла

11.04
2022 г.

ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ ЕКСПЕРТ“ В ОТДЕЛ „РЕГИОНАЛЕН ТЕХНИЧЕСКИ ИНСПЕКТОРАТ“, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ ГР. ВАРНА
Свали файла

08.04
2022 г.

С П И С Ъ К НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ ЕКСПЕРТ“ В ОТДЕЛ „РЕГИОНАЛЕН ТЕХНИЧЕСКИ ИНСПЕКТОРАТ“, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ ВАРНА
Свали файла

07.04
2022 г.

С П И С Ъ К НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ПОДБОР И НАЗНАЧАВАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА ЕКСПЕРТ/ПМС 209 В ОТДЕЛ „ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМИ И МЕРКИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ“, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ГР. БЛАГОЕВГРАД“, ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“
Свали файла

04.04
2022 г.

04.04.2022 - КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ „ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМИ И МЕРКИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ“, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ГР. БЛАГОЕВГРАД, ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“
Свали файла

04.04
2022 г.

04.04.2022 - ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“
Свали файла

01.04
2022 г.

СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР“ НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Свали файла

31.03
2022 г.

С П И С Ъ К НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ПОДБОР И НАЗНАЧАВАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА ЕКСПЕРТ/ПМС 209 В ОТДЕЛ „ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМИ И МЕРКИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ“, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ГР. СТАРА ЗАГОРА“, ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“
Свали файла

28.03
2022 г.

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ „РЕГИОНАЛНА РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ“, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ГР. ЯМБОЛ, ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“
Свали файла

25.03
2022 г.

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“ В ОТДЕЛ „УЧИЛИЩНИ СХЕМИ“ ДИРЕКЦИЯ „СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПАЗАРНИ МЕХАНИЗМИ“, ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“
Свали файла

23.03
2022 г.

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР“ НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ ГР. СЛИВЕН
Свали файла

23.03
2022 г.

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР“ НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ ГР. КЮСТЕНДИЛ
Свали файла

22.03
2022 г.

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР“ НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ ГР. ПЕРНИК
Свали файла

22.03
2022 г.

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР“ НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ ГР. ЯМБОЛ
Свали файла

15.03
2022 г.

ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ“ В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ГР. БЛАГОЕВГРАД , ОТДЕЛ „ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМИ И МЕРКИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ“, ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“
Свали файла

15.03
2022 г.

ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ „РЕГИОНАЛНА РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ“, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ГР. ЯМБОЛ, ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“
Свали файла

15.03
2022 г.

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ“ В ОТДЕЛ „ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМИ И МЕРКИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ“, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ ВИДИН
Свали файла

14.03
2022 г.

СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ „РЕГИОНАЛНА РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ“, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ГР. ЯМБОЛ, ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“
Свали файла

14.03
2022 г.

С П И С Ъ К НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ „ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМИ И МЕРКИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ“, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ГР. БЛАГОЕВГРАД, ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“
Свали файла

08.03
2022 г.

ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“ В ОТДЕЛ „УЧИЛИЩНИ СХЕМИ“, ДИРЕКЦИЯ „СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПАЗАРНИ МЕХАНИЗМИ“, ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“
Свали файла

08.03
2022 г.

ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ ГР. СЛИВЕН
Свали файла

08.03
2022 г.

ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ ГР. КЮСТЕНДИЛ
Свали файла

08.03
2022 г.

ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ ГР. ЯМБОЛ
Свали файла

08.03
2022 г.

ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ ГР. ПЕРНИК.
Свали файла

07.03
2022 г.

С П И С Ъ К НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР“ НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ ГР. СЛИВЕН
Свали файла

07.03
2022 г.

С П И С Ъ К НА КАНДИДАТИТЕ, НЕДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР“ В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ ГР. СЛИВЕН
Свали файла

07.03
2022 г.

С П И С Ъ К НА КАНДИДАТИТЕ, НЕДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР“ В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ ГР. КЮСТЕНДИЛ
Свали файла

07.03
2022 г.

С П И С Ъ К НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР“ НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ ГР. КЮСТЕНДИЛ
Свали файла

07.03
2022 г.

С П И С Ъ К НА КАНДИДАТИТЕ, НЕДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР“ НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ ГР. ХАСКОВО
Свали файла

07.03
2022 г.

С П И С Ъ К НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“ В ОТДЕЛ „УЧИЛИЩНИ СХЕМИ“ ДИРЕКЦИЯ „СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПАЗАРНИ МЕХАНИЗМИ“, ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“
Свали файла

07.03
2022 г.

С П И С Ъ К НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР“ НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ ГР. ЯМБОЛ
Свали файла

07.03
2022 г.

С П И С Ъ К НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР“ НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ ГР. ПЕРНИК
Свали файла

02.03
2022 г.

02.03.2022 - КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ“ В ОТДЕЛ „ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМИ И МЕРКИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ“, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ ШУМЕН
Свали файла

17.01
2022 г.

СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ПОДБОР И НАЗНАЧАВАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК/ПМС 209 КЪМ ДИРЕКЦИЯ „ОТОРИЗАЦИЯ НА ПЛАЩАНИЯТА ПО ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“, ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“, ЗА 1 ПОЗИЦИЯ
Свали файла

07.02
2022 г.

С П И С Ъ К НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ“ В ОТДЕЛ „ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМИ И МЕРКИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ“ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ – ГР. ШУМЕН, ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“
Свали файла

25.02
2022 г.

С П И С Ъ К НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ“ В ОТДЕЛ „ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМИ И МЕРКИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ“ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ – ГР. ВИДИН, ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“
Свали файла

28.02
2022 г.

ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ“ В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ – ГР. ВИДИН , ОТДЕЛ „ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМИ И МЕРКИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ“, ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“
Свали файла

23.02
2022 г.

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ, УЧАСТВАЛИ В ПРОЦЕДУРА ПО ПОДБОР ЗА ДЛЪЖНОСТТА ЕКСПЕРТ/ ПМС 209 ОТ 10.08.2015 Г. КЪМ ДИРЕКЦИЯ „ДОГОВОРИРАНЕ ПО ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“, ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“
Свали файла

 
May
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4