Одобрение на предприятия

  • У К А З А Н И Я за прилагане на процедурата по одобрение на предприятията, производители на цвеклова захар и изоглюкоза
  • Кандидатстване за одобрение
  • Одобрение на предприятията
  • Последващ контрол върху дейността на одобрените предприятия
  • Бланки и документи
От 1 януари 2023 г. до днес по ПРСР 2014-2020 (без мерките, администрирани от директни плащания) са изплатени:

88 343 379 лв

May
Su Mo Tu We Th Fr Sa
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3