Одобрение на предприятия

  • У К А З А Н И Я за прилагане на процедурата по одобрение на предприятията, производители на цвеклова захар и изоглюкоза
  • Кандидатстване за одобрение
  • Одобрение на предприятията
  • Последващ контрол върху дейността на одобрените предприятия
  • Бланки и документи
От 1 януари 2023 г. до днес по ПРСР 2014-2020 (без мерките, администрирани от директни плащания) са изплатени:

11 672 785 лв

February
Su Mo Tu We Th Fr Sa
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4