Начало - Контакти

Централно управление

Държавен фонд "Земеделие"- Разплащателна агенция

Адрес:

София 1618

бул. "Цар Борис III" 136

Карта на Google

Централа:

Информация:

02/81-87-100

02/81-87-202

е-мail:

Призовки и съобщения, връчвани от съдилищата:

dfz@dfz.bg

prizovki@dfz.bg

Сигнали за измами и корупционни практики

 

Телефон:

 

 

0700-106-16

*на цената на един градски разговор

е-mail:

signali@dfz.bg

 ИНФОРМАЦИОННИ ТЕЛЕФОНИ

  ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Дирекция „Договориране по прилагане на мерки за  развитие на селските райони“

За възложители по ЗОП  и по
ПМС 160 от 1 юли 2016 г.
02/81 87 317
За кандидати по общински мерки по
Програма за развитие на селските райони
vaprosi_obshtini_prsr@dfz.bg  
За кандидати по частни мерки по 
Програма за развитие на селските райони
 chastni_prsr@dfz.bg
За изпълнение на договорни отношения за МИГ и кандидати по подхода ЛИДЕР 

02/8187400, вътр. 916

vomr@dfz.bg

Дирекция „Оторизация“ 02/81-87-600
02/81-87-400, вътр. 747
 
ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ НА ПЛОЩ               02/ 81-87-449
02/ 81-87-479

Мярка 214 „Агроекологични плащания“,

Мярка 10 „Агроеколoгия и климат“,

Мярка 11 „Биологично земеделие“
02/ 81-87-203
СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПАЗАРНИ МЕХАНИЗМИ
Отдел „Вино промоционални
програми и лицензии“                                            

02/ 81-87-504
02/ 81-87-514
02/ 81-87-513
02/ 81-87-532 

 Отдел „Училищни схеми“ 02/ 81-87-506
 Отдел „Пчеларство, мляко и интервенции”

Национална програма по пчеларство

Договорни отношения в сектора на млякото

Частно складиране и публична интервенция
02/ 81-87-690

02/ 81-87-549

02/ 81-87-690
Отдел „Организации на производители
на плодове и зеленчуци“
02/ 81-87-523
ДЪРЖАВНИ ПОМОЩИ
Дирекция „Краткосрочни схеми
за подпомагане“                                                        

02/81-87-316

02/81-87-520
02/81-87-261

Дирекция „Инвестиционни схеми
за подпомагане“
02/ 81-87-216
РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ 02/ 81-87-543

02/ 81-87-542

ТЕХНИЧЕСКИ ИНСПЕКТОРАТ

02/ 81-87-760

02/ 81-87-257

02/ 81-87-248
 

 

ТЕКУЩИ ПРИЕМИ

June
Su Mo Tu We Th Fr Sa
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 юни 2021 г.
Приключва прием на заявления по подмярка 21.1 "Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани COVID 1 от мярка 21 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани и малки и средни предприятия, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19“.
15 юни 2021 г.
Приключва прием на документи по мярка „Застраховане на реколтата“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор (НППЛВС) 2019 – 2023 г.
30 юли 2021 г.
Приключва прием на документи за предоставяне на краткосрочни кредити на производителите на плодове и зеленчуци полско и оранжерийно производство за реколта 2021 г.
30 юни 2021 г.
Приключва прием на заявления за предоставяне на краткосрочни кредити на производителите на плодове и зеленчуци полско и оранжерийно производство за реколта 2021 г.