Резултати за търсене на:

хуманно


Одобрени са над 64 млн. лева за хуманно отношение към свине и птици
птицевъдите по схемите за хуманно отношение през 2023 г., реши на свое заседание днес Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“.&nb... Публикувано в Новини

До 18 октомври свиневъдите подават документи за подпомагане по трети транш за прасета за угояване
ден бюджет от 59 млн. лв. Документи се подават в Областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ).     За да получат помощ... Публикувано в Новини

От 2 септември ДФЗ приема документи по втори транш от схемата за хуманно отношение към свине за 2022 г.
о 31 август 2022 г. Срокът за изплащане на средствата е до един месец след крайната дата за подаване на заявления.    Помощта се предоставя ... Публикувано в Новини

УС на ДФЗ утвърди допълнителни 444,7 млн. лева за държавни помощи
гресия срещу Украйна“ за 2022 г.   • 15 000 000 лв. допълнителни средства по схемата за хуманно отношение към свинете за 2022 г.; &nbs... Публикувано в Новини

УС на ДФЗ утвърди допълнителни 444,7 млн. лева за държавни помощи
ресия срещу Украйна“ за 2022 г.    • 15 000 000 лв. допълнителни средства по схемата за хуманно отношение към свинете за 2022 г. ... Публикувано в ДФЗ изготви индикативен график с плащанията, до края на годината стопаните получават 1,7 млрд. лв.

От 29 юли започва приемът по помощта за земеделските стопани заради войната в Украйна
йна култура, изразени в хектари, следва да са били допустими и за подпомагане за Кампания 2021 г. по схемата за плащане за селскостопански практики, б... Публикувано в Новини

Продължава изплащането на субсидиите по мярка 14 за хуманно отношение към животните
    Държавен Фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) преведе още над 2,3 млн. лв. (2 332 446,33 лева)... Публикувано в Новини

Свиневъдите получават плащането по втори транш за хуманно отношение без коефициент на редукция
. ще бъде извършено без прилагане на коефициент на редукция 0.5, както бе заложено в указанията за прилагане на схемата. Това реши Управителният съвет... Публикувано в Новини

Отпускат се още 9 млн. лева за хуманно отношение към свинете
022 г. Това реши на свое заседание днес Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ). Така бюджетът по помощта се увеличава от 3... Публикувано в Новини

Изтича срокът за прием на заявления за хуманно отношение към птици и свине – майки
мите за хуманно отношение към свине и птици. До 10.03.2022 г. включително, се приемат документи за участие по схемата „Помощ за реализирането на... Публикувано в Новини

Одобрени са 70 млн. лева за хуманно отношение към свине и птици
цевъдите по схемите за хуманно отношение през 2022 г., реши на свое заседание днес Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“.  ... Публикувано в Новини

С общо 6 млн. лева се увеличава бюджетът по помощите за хуманно отношение към свине и птици
нето на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците". С допълнително гласуваните средства бюджетът на всяка една от държавните ... Публикувано в Новини

Животновъдите кандидатстват до 18 октомври за подпомагане по трети транш за прасета за угояване
н бюджет от 35 млн. лв. Документи се подават в Областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ).      За да полу... Публикувано в Новини

Фермерите кандидатстват от 2 септември за хуманно отношение към свинете, в направление за угояване
г. е утвърден бюджет от 35 млн. лв. Документи се подават в Областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ).   Помощта за хуман... Публикувано в Новини

Продължава изплащането на субсидиите за хуманно отношение към животните
    ДФ „Земеделие“ преведе още над 2 млн. лв. (2 045 032,56 лева) на 205 земеделски стопани, кандидатствали по мярка 14 &bdqu... Публикувано в Новини

На 8 февруари приключва приемът на заявления за хуманно отношение към птици и свине
" и „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете“ – за свине майки. Приемът е отвор... Публикувано в Новини

Започва прием на заявления за хуманно отношение към птици и свине
на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците". Документи за държавни помощ за хуманно отношение към птиците се подават до 8 ... Публикувано в Новини

Разпределени са 70 млн. лева за хуманно отношение към свине и птици
ите по схемите за хуманно отношение, реши на свое заседание днес Управителният съвет (УС) на Държавен фонд „Земеделие“.     &nbs... Публикувано в Новини

Допълнителни над 7 млн. лева получиха свиневъди и птицевъди за хуманно отношение през 2020 г.
а доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците". С отпускането на допълнителните средства бяха подпомогнати всички земеделски ст... Публикувано в Новини

Още над 6,3 млн. лева се предоставят за хуманно отношение към свине и птици през 2020 г.
реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците". С отпускането на допълнителните средства ще бъдат подпомогнати ... Публикувано в Новини

Близо 1 млн. лева изплати ДФЗ по COVID 2
ето лице, приравнено към средносписъчния брой на персонала – за кандидати, отглеждащи селскостопански култури;     245 лв. за едно за... Публикувано в Новини

Удължават се сроковете за прием на заявления за хуманно отношение към свине и за погасяване на кредити на земеделски стопани
а осигуряване на ликвидност на земеделските стопани, извършващи дейност в първичното селскостопанско производство за преодоляване на последствията от ... Публикувано в Новини

Удължават се сроковете за прием на заявления и отчитане по схемите за държавни помощи
на ликвидност на земеделските стопани, извършващи дейност в първичното селскостопанско производство за преодоляване на последствията от негативното и... Публикувано в Новини

29.10.2020 - Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете за 2020 - изменение
29.10.2020 - Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете за 2020 - изменение Публикувано в Нотифицирана държавна помощ

ДФЗ отпуска 15 млн. лева за хуманно отношение към свине за 2020 г.
.     Помощта се предоставя за отгледани и реализирани угоени прасета при спазване на изискванията, включени в указанията за прилагане на сх... Публикувано в Архив на новините за 2020 г.

Продължава изплащането на субсидиите за хуманно отношение към животните
   ДФ „Земеделие“ преведе над 1,8 млн. лв. (1 809 128 лева) на 194 земеделски стопани, кандидатствали по мярка 14 „Хума... Публикувано в Архив на новините за 2020 г.

Започна изплащането на субсидиите за хуманно отношение към птиците
ците" за 2020 година. Приемът беше осъществен в периода от 10 февруари до 28 февруари 2020 г. в областните дирекции на ДФ „Земеделие“... Публикувано в Архив на новините за 2020 г.

Изтича приемът на заявления за хуманно отношение към птиците
иемат в областните дирекции на ДФ „Земеделие“. Изплащането на държавната помощ ще започне от 10 март 2020 г. Максималният годишен размер н... Публикувано в Архив на новините за 2020 г.

Започва прием на заявления за хуманно отношение към птиците
ез 2020 година.     Приемът ще продължи до 28 февруари. Изплащането на държавната помощ ще започне от 10 март 2020 г. Максималният годи... Публикувано в Архив на новините за 2020 г.

ДФ „Земеделие” отпуска 34,5 млн. лева за хуманно отношение към птици
иците". Това реши на свое заседание днес Управителният съвет (УС) на Държавен фонд „Земеделие“.   Помощта по схемата се предоста... Публикувано в Архив на новините за 2020 г.

Започна изплащането на субсидиите за хуманно отношение към животните, преведени са над 2,2 млн. лева
  ДФ „Земеделие“ започна изплащане на средства на одобрените за подпомагане кандидати по мярка 14 „Хуманно отношение към жив... Публикувано в Архив на новините за 2019 г.

Фермерите кандидатстват от 22 юли по мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от ПРСР 2014-2020 г.
оведат до осигуряване на по-качествени и по-безопасни храни от животински произход, до опазване на околната среда, както и до повишаване безопасността... Публикувано в Архив на новините за 2019 г.

УС на ДФЗ разшири обхвата на схемата за хуманно отношение към птиците
мата ще се прилага за родители от всички видове – кокошки, пуйки, патици и гъски. В досегашната схема на държавна помощ, кандидатстването се отн... Публикувано в Архив на новините за 2019 г.

Започна изплащането на субсидиите за хуманно отношение към птиците
 Започна изплащането на субсидиите за хуманно отношение към птиците Започна изплащането на финансовата подкрепа по мерките от схемата „Помо... Публикувано в Архив на новините за 2019 г.

Започва прием на заявления за хуманно отношение към птици и свине
ирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците".        Документи за държавна помощ за ху... Публикувано в Архив на новините за 2019 г.

ДФЗ отпуска общо над 67 млн. лева за хуманно отношение за свине и птици
ъм свинете и „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците" е общо 67 560 000 лева. Това реши на... Публикувано в Архив на новините за 2019 г.

Продължава изплащането на субсидиите за хуманно отношение към животните
     ДФ „Земеделие“ преведе над 1 394 186 лева на 147 земеделски стопани, кандидатствали по мярка 14 „Хуманно... Публикувано в Архив на новините за 2018 г.

27 птицевъди в област Разград покриват европейските изисквания за хуманно отношение чрез държавни помощи
за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците” за 2018 г. Това съобщи директорът на ОД на ДФ „Земеделие&... Публикувано в Архив на новините за 2018 г.

Над 20 млн. лева са изплатени за хуманно отношение към птиците
ната помощ има за цел да подкрепи земеделските стопани за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към животните в сектор &bdq... Публикувано в Архив на новините за 2018 г.

Предоставят се 30 млн. лева за хуманно отношение към свинете
ършва годишно еднократно или на траншове, в зависимост от категорията животни.    С Решение на Европейската комисия от 27.07.2017 г. е одобр... Публикувано в Архив на новините за 2018 г.

Стартира прием на заявления за хуманно отношение към птиците
т на финансовата подкрепа за 2018 г., определен от УС на ДФ „Земеделие“, е 34 560 000 лв. Помощта е с период на действие 2018-2022 г. &nbs... Публикувано в Архив на новините за 2018 г.

Удължава се срокът за кандидатстване по Мярка 14 от ПРСР 2014-2020
скуемите документи за участие в мярката са публикувани на интернет страницата на ДФ „Земеделие“.        31 октомв... Публикувано в Архив на новините за 2017 г.

От 25 септември започва прием на заявления по Мярка 14 от ПРСР 2014-2020
вотните, обект на подпомагане по мярката, трябва да са идентифицирани и въведени в системата за идентификация и регистрация на животните по чл. 30, ал... Публикувано в Архив на новините за 2017 г.

Близо 20 млн. лева са изплатени за хуманно отношение към птиците
към птиците. Така до момента по схемата са изплатени близо 20 милиона лева по 200 договора.  Финансово се подпомагат птицевъди, които доброволно... Публикувано в Архив на новините за 2017 г.

Още 9 млн. лева са преведени за хуманно отношение към птиците
нти за хуманно отношение към птиците. До момента, заедно с изплатените през миналата седмица средства, по схемата са разпределени 16 740 077 лв. по 18... Публикувано в Архив на новините за 2017 г.

Започна изплащането на субсидии за хуманно отношение към птиците
ие към птиците. Първото плащане, в размер на 8 003 876 лв., е по 115 договора.   Държавната помощ за хуманно отношение покрива направени разходи ... Публикувано в Архив на новините за 2017 г.

95 животновъди заявиха подпомагане в третия транш за хуманно отношение към прасета за угояване
гажименти за хуманно отношение към прасета за угояване. Заявени за подпомагане са 422 170 животни. Помощта се предоставя за заявен брой животни при сп... Публикувано в Архив на новините за 2016 г.

ДФЗ приема заявления по третия транш за хуманно отношение към прасета за угояване
Помощта се предоставя за заявен брой животни при спазване на изискванията, включени в указанията за прилагане на схемата. Срокът за сключване на догов... Публикувано в Архив на новините за 2016 г.

75 животновъди заявиха помощ от втория транш за хуманно отношение към прасета за угояване
те”. След обработката на данните за страната най-голям интерес е регистриран в областите Велико Търново, Русе и Шумен, в които заявления за подп... Публикувано в Архив на новините за 2016 г.

От днес се приемат заявления по втори транш за хуманно отношение към прасета за угояване
ще се приемат до 26 септември, а помощта се предоставя за заявен брой животни при спазване на изискванията, включени в указанията за прилагане на схем... Публикувано в Архив на новините за 2016 г.

87 животновъди заявиха помощ за хуманно отношение към прасета за угояване
за хуманно отношение към прасета за угояване. Помощ за отглеждане на прасета за угояване по Схемата за реализирането на доброволно поети ангажименти з... Публикувано в Архив на новините за 2016 г.

+ Текущи приеми
ъм свинете" за подпомагане на прасета за угояване - втори транш от 2 до 17 септември.     От 17 май до 15 юни 2021 г. ще се проведе при... Публикувано в Заповеди, обяви, писма

От днес се заявява помощ за хуманно отношение към прасета за угояване
асета за угояване. Помощ за отглеждане на прасета за угояване по Схемата „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отно... Публикувано в Архив на новините за 2016 г.

Започна изплащането на помощта за хуманно отношение към свине-майки
нето на субсидиите за хуманно отношение към свине-майки. В срока за прием по Схемата „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за ... Публикувано в Архив на новините за 2016 г.

Над 430 са подадените заявления по схемите за хуманно отношение към птици и свине
0 са подадените заявления по схемите за хуманно отношение към птици и свине По схемите за хуманно отношение към птици и свине за 2016 година в областн... Публикувано в Архив на новините за 2016 г.

Започва прием на заявления за хуманно отношение към птици и свине
nbsp;  Документи за държавна помощ за хуманно отношение към птиците се подават до 31 март. През 2016 г. е предвидено плащане за кокошки-носачки, ... Публикувано в Архив на новините за 2016 г.

Помощ от 28 млн. лева за 2016 г. за хуманно отношение към птиците
и ангажименти за хуманно отношение към птиците е със срок на прилагане до края на 2017 г. Помощта покрива направени разходи или пропуснати приходи, св... Публикувано в Архив на новините за 2016 г.

Фонд „Земеделие“ отпуска 28 млн. лв. за хуманно отношение към свине
с за 2016 г. по Държавната помощ за хуманно отношение към свинете е в размер на 28 млн. лева. Това реши на свое заседание Управителният съвет (УС) на ... Публикувано в Архив на новините за 2016 г.

ДФЗ отпуска още 6 млн. лева за хуманно отношение към птици и свине
ставен по схемите за хуманно отношение към птиците и към свинете, реши Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“. За реализиране на... Публикувано в Архив на новините за 2015 г.

Над 400 са подадените заявления по схемите за хуманно отношение към птици и свине
nbsp;   Общо 406 заявления по схемите за хуманно отношение към птици и свине са подадени в областните дирекции на Държавен фонд „Земед... Публикувано в Архив на новините за 2015 г.

Фонд „Земеделие“ ще изплати наведнъж 25 млн. лв. за хуманно отношение към свине
т за сключване на договори или анекси, както и изплащането на помощта е 29 май 2015 г.    Държавната помощ за хуманно отношение към свинете ... Публикувано в Архив на новините за 2015 г.

Птицевъдите ще получат пълния размер на помощта за хуманно отношение до края на май
птичи грип, довели до затруднения в търговията с живи птици и суровини, браншовите организации са настояли за изплащане наведнъж на пълния размер на п... Публикувано в Архив на новините за 2015 г.

Помощ от 25 млн. лева за 2015 г. при хуманно отношение към птиците
и ангажименти за хуманно отношение към птиците“ е със срок на прилагане до края на 2017 г. Помощта покрива направени разходи или пропуснати... Публикувано в Архив на новините за 2015 г.

Фонд „Земеделие“ одобри 25 млн. лв. за хуманно отношение към свине
с за 2015 г. по държавната помощ за хуманно отношение към свинете е в размер на 25 млн. лв. Това реши на свое заседание Управителният съвет (УС) на Дъ... Публикувано в Архив на новините за 2015 г.

Крайният срок за подаване на информация по схемите за хуманно отношение към животни е до 28 февруари
p;    Бенефициентите по схемите за хуманно отношение към свине и птици могат да отчетат заявения брой животни през 2014 г. до 28 февруа... Публикувано в Архив на новините за 2015 г.

ДФ „Земеделие” отпусна допълнително 5 млн. лв. за хуманно отношение към свине и птици
животновъдите за хуманно отношение към свине и птици, реши Управителният съвет на ДФ „Земеделие”. Документи ще се подават в областните ди... Публикувано в Архив на новините за 2014 г.

Улесняват изискванията при доказване на изгубените от Син език животни
sp;     За стопаните, които вече са подали заявление за броя починали животни, Агенцията по безопасност на храните ще предостави А... Публикувано в Архив на новините за 2014 г.

362 животновъди договарят втори транш за хуманно отношение към свине и птици
мата за хуманно отношение към свине и птици. От тях 270 са допълнителните споразумения с птицевъдите, а 92 - със свиневъдите. Общата стойност на всичк... Публикувано в Архив на новините за 2014 г.

ДФ „Земеделие” дава 5 милиона лева като втори транш за хуманно отношение към свине и птици
жимент за хуманно отношение към свине или птици. Това реши Управителният съвет (УС) на ДФ „Земеделие”. Бюджетът за втория транш по всяка о... Публикувано в Архив на новините за 2014 г.

ДФ „Земеделие“ подпомогна земеделските производители с близо 60 000 000 лева
по Националната програма по пчеларство (НПП). Кандидатите, подписали договори по мерки Б и Г от пчеларската програма, могат да кандидатстват за кредит... Публикувано в Архив на новините за 2014 г.

Животновъдите получават над 16 млн. лева от Фонд „Земеделие”
ношение към свине или птици. Документи за подпомагане по схемата се подаваха в областните дирекции на ДФ „Земеделие” от 14 до 30 април 201... Публикувано в Архив на новините за 2014 г.

Помощта за хуманно отношение към свинете и към птиците на първи транш е по 20 млн. лева за всяка схема
но отношение към свине и птици? Татяна Ангелова: Помощта за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете и към птици... Публикувано в Интервюта

Днес започва приемът на документи за хуманно отношение към свине и птици
ощта е до 15 май 2014 г. Плащането е на база броя декларирани птици или прасета за угояване.     Хуманното отношение към свинете в... Публикувано в Архив на новините за 2014 г.

Фонд „Земеделие” дава 40 милиона лева като първи транш за хуманно отношение към свине и птици
жимент за хуманно отношение към свине или птици. Това реши в петък Управителният съвет (УС) на ДФ „Земеделие”.     &nb... Публикувано в Архив на новините за 2014 г.

„Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свине” за 2014 г.
„Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свине” за 2014 г. Публикувано в Нотифицирана държавна помощ

„Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птици” за 2014 г.
„Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птици” за 2014 г. Публикувано в Нотифицирана държавна помощ

Приемат заявления за обезщетение за измръзнала рапица и хуманно отглеждане на животни
елефона или на място, както и на телефона на дирекция „Краткосрочни схеми за подпомагане” в ДФЗ – 02/81 87 316.      ... Публикувано в Архив на новините за 2013 г.

Стартират схемите за подпомагане на свиневъдството, птицевъдството и компенсации за пропаднали площи
отношение към птиците и свинете. Субсидиите ще се предоставят годишно и ще покриват допълнителни разходи или пропуснати доходи, свързани с тези ангажи... Публикувано в Архив на новините за 2012 г.

Фонд „Земеделие” изплати 674 061 лева на 51 агроеколози
веда, или 10 коня, или комбинация от поне два вида от тях, но не по-малко от 10 животински единици. Пашата трябва да продължи най-малко 3 месеца от го... Публикувано в Архив на новините за 2011 г.

ДФ „Земеделие” подписа нови 34 договора за над 12.2 млн. лева по Програмата за развитие на селските райони
явления за подпомагане по мерки 313 „Насърчаване на туристическите дейности”, 321 „Основни услуги за икономиката и населението в сел... Публикувано в Архив на новините за 2011 г.

Уведомление до бенефициентите по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” във връзка с предстоящ прием на заявления за подпомагане
2003 г. С тях се предвиди, че няма да се предоставя безвъзмездна финансова помощ в случай, че кандидата/ползвателя или негов представител и членовете... Публикувано в Бенефициенти

Проекти по 121 мярка на ПРСР за модернизация на птицефермите и за подобряване на качеството на млякото ще бъдат предварително кредитирани
право на увеличен размер на субсидията по мярката под формата на държавна помощ. Допълнително предоставяната помощ ще бъде между 5 и 25 % в зависимос... Публикувано в Архив на новините за 2011 г.

 
От 1 януари 2023 г. до днес по ПРСР 2014-2020 (без мерките, администрирани от директни плащания) са изплатени:

42 406 218 лв

March
Su Mo Tu We Th Fr Sa
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1